Bản tin trong tuần - Báo chí với Quốc hội

Tuần qua, báo chí đưa đậm nét những nội dung quan trọng trong hoạt động của Quốc hội: Phiên họp thứ Tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Đảng đoàn Quốc hội làm việc với Ban cán sự Đảng Chính phủ về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV; Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đại biểu dự Diễn đàn các nhà Lãnh đạo Doanh nghiệp Việt Nam nhân ngày doanh nhân Việt Nam; phiên họp về đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội…

Điều chỉnh chính sách, pháp luật phù hợp yêu cầu thực tiễn

Trao đổi trực tuyến với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội Khóa XV, Phó trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Vĩnh Phúc NGUYỄN VĂN MẠNH cho biết, cử tri quan tâm đề nghị Chính phủ tăng cường ngoại giao, đặt hàng, tăng nguồn vaccine phân bổ cho các tỉnh trong đó có tỉnh Vĩnh Phúc, tiến tới tiêm phòng đại trà cho toàn dân bao gồm cả trẻ em dưới 18 tuổi. Đồng thời, có nhiều ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung một số chính sách pháp luật cho phù hợp thực tiễn, để phát triển kinh tế- xã hội như: Đề nghị sửa Luật Đất đai năm 2013 theo hướng quy hoạch sử dụng đất theo khung đồng bộ, thống nhất ở các cấp hành chính; sửa đổi Luật Đầu tư công…

Bài cuối: Quét sạch chủ nghĩa cá nhân, tham nhũng, tiêu cực

Đó là những kinh nghiệm sau hơn 10 năm trong cuộc đấu tranh này. Hơn bao giờ hết, thực tiễn công cuộc đổi mới đòi hỏi chúng ta tiếp tục kiên trì, kiên quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

Bài 3: Chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa

Nhìn lại 10 năm qua, từ thực tiễn đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với chống “diễn biến hòa bình”, có thể nói việc gắn vấn đề phòng, chống, tiến tới ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với quét sạch “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là nhận thức mới về sự tất yếu của cuộc đấu tranh, với tính chất nghiêm trọng của vấn đề vừa lâu dài vừa cấp bách hiện nay.

Cần thiết xây dựng luật về ngôn ngữ

Trước thực trạng tiếng Việt đang có nhiều biểu hiện lệch lạc, làm ảnh hưởng tới sự trong sáng của tiếng Việt, tại hội thảo “Thực trạng sử dụng tiếng Việt và những đề xuất chính sách đối với Luật về tiếng Việt”, một số đại biểu đề nghị ban hành luật về ngôn ngữ để có căn cứ định hướng các hoạt động ngôn ngữ và khẳng định vị trí và vai trò của tiếng Việt trong lĩnh vực đối nội và đối ngoại. Hội thảo do Viện Nghiên cứu lập pháp và Ban Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ “Đề xuất chính sách xây dựng luật về tiếng Việt - Lý luận và thực tiễn” tổ chức.

Lựa chọn phù hợp

Các dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển kinh tế thành phố Hải Phòng và hai tỉnh Thừa Thiên Huế, Nghệ An được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ Hai tới. Nhưng do một số cơ chế, chính sách chưa được quy định pháp luật điều chỉnh, có ảnh hưởng rộng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu báo cáo cơ quan có thẩm quyền và gợi mở thay đổi phạm vi áp dụng để phù hợp với điều kiện thực thi hiện nay.

Tầm nhìn chiến lược đúng đắn, sáng tạo của Đảng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam (1954 - 1975), sự ra đời và hoạt động hiệu quả của “Đường Hồ Chí Minh trên biển” (1961 - 1975) là nhân tố góp phần quan trọng vào thắng lợi cuối cùng giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày mở “Đường Hồ Chí Minh trên biển” (23.10.1961 - 23.10.2021), chúng ta thêm một lần ôn lại chiến tích anh hùng mà thế hệ cha anh đã lập được, đồng thời qua đó khẳng định tầm nhìn chiến lược đúng đắn, sáng tạo của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh trước thử thách ngặt nghèo của lịch sử.

Bài 2: Từ suy thoái về tư tưởng chính trị tới "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" chỉ là bước chuyển ngắn

Sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống,“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mọc ra và phát tác rất nguy hiểm, dưới mọi hình thức và mức độ, chúng gặm nhấm bản chất giai cấp công nhân, làm cho Đảng đánh mất vị trí và vai trò tiên phong của người lãnh đạo...

Tư tưởng chính trị - “mặt trận” luôn nóng bỏng

TS. Bùi Ngọc Thanh -Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Bài 1: Nhận diện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng

LTS: Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới của công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ, trong điều kiện hội nhập quốc tế, đội ngũ cán bộ, đảng viên nếu không vững vàng về chính trị, không thống nhất về tư tưởng, không trong sạch về đạo đức, lối sống, không kiên định về hành động... nhất định không đảm đương được nhiệm vụ, toàn Đảng không thể đứng vững, chế độ ta bị đe dọa. Vì vậy, ngăn chặn, đẩy lùi, loại bỏ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quét sạch tham nhũng, chủ nghĩa đầu hàng… trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp... là việc rất cấp bách và rất quan trọng, mệnh hệ tới sự tồn vong của Đảng, Nhà nước và chế độ ta, là công việc và danh dự của dân tộc ta. Đó là tư tưởng hành động của những quyết sách của Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIII, là nguyện vọng của Nhân dân. Báo Đại biểu Nhân dân giới thiệu chủ đề “Thanh trừ suy thoái, ‘tự chuyển hóa”; quét sạch tham nhũng, chủ nghĩa đầu hàng

Rút ngắn thời gian nhưng phải bảo đảm chất lượng

Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp. Những tác động của đại dịch khiến tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn. Chúng ta phải cố gắng, nỗ lực vượt bậc hơn nữa trong quý IV để đạt được kết quả cao nhất. Tinh thần chung là Quốc hội luôn đồng hành với cả nước để thực hiện thành công "nhiệm vụ kép". Nhấn mạnh điều này tại phiên họp sáng 13.10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Hai, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, kỳ họp phải tiếp tục đổi mới, rút ngắn được tối đa thời gian làm việc nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng cao nhất với sản phẩm cuối cùng là các quyết sách đúng đắn nhất.