Đưa quan hệ hợp tác Nghị viện ngày càng thực chất, hiệu quả

Với chủ đề mang đậm tính thời sự và thực tiễn: các biện pháp ứng phó với đại dịch Covid-19, cuộc thảo luận bàn tròn giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hungary được tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội Hungary. Đây là hoạt động thiết thực trong tổng thể quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội, cụ thể hóa Thỏa thuận hợp tác được hai cơ quan lập pháp ký năm 2008. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, cần tiếp tục tổ chức những hoạt động và hình thức hợp tác tương tự, nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai Quốc hội, đưa quan hệ hợp tác giữa hai bên đi vào thực chất, hiệu quả.

Bài cuối: Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan thú y

Với đặc thù là ngành kỹ thuật chuyên sâu và để thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về thú y, các nước trên thế giới đều có hệ thống thú y ngành dọc từ Trung ương đến địa phương. Ở nước ta, quá trình sắp xếp lại hệ thống thú y các cấp theo hướng giảm đầu mối, con người đã tác động lớn đến hoạt động chuyên môn. Thực tế này đòi hỏi cần có giải pháp tăng cường năng lực cho hệ thống cơ quan thú y.

Bài 3: Nhân dân - chủ thể của mọi quyền lực nhà nước

Bài 3: Sẽ thực hiện kiểm dịch động vật thế nào?

Việc thực hiện các hiệp định thương mại thế hệ mới đòi hỏi phải kiểm soát chặt chẽ kiểm dịch động vật, truy xuất nguồn gốc động vật, sản phẩm động vật, cũng như về an toàn thực phẩm. Ngay khi làm hồ sơ đăng ký xuất khẩu, cơ quan chức năng đã phải cung cấp tài liệu chứng minh Việt Nam có hệ thống cơ quan thú y đầy đủ và xuyên suốt. Vì thế, tổ chức cơ quan thú y như thế nào để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ kiểm dịch động vật là vấn đề phải đặt ra.

Bài 2: Rà soát tổng thể để sắp xếp phù hợp

Trong quá trình tiến hành sắp xếp, giảm mạnh đầu mối quản lý, cung cấp dịch vụ nông nghiệp tại các địa phương, trong đó có cơ quan thú y, nước ta phải đương đầu với một số dịch bệnh nghiêm trọng, nhất là dịch tả lợn châu Phi. Điều này cộng với việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ hơn về kiểm định động vật, đã cho thấy khó khăn, bất cập từ quá trình sắp xếp nêu trên.

Giao dịch bất động sản qua "sàn" sẽ ngăn được đầu cơ, thổi giá?

Thời gian qua, giá bất động sản tại một số địa phương bị đẩy lên cao, không theo giá trị đầu tư thật. Để kiểm soát đầu cơ, thổi giá bất động sản, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam Nguyễn Văn Đính cho rằng, nên bắt buộc việc mua - bán bất động sản phải thông qua sàn giao dịch.

"Chìa khóa" thực hiện các chủ trương mới của Đảng

Để bảo đảm yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn sắp tới, góp ý về các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, yếu tố then chốt là phải dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo, xem đây là "chìa khóa" để thực hiện các chủ trương mới của Đảng về chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực khoa học công nghệ. Cùng với đó, phải có cơ chế cụ thể để bảo vệ cán bộ dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thách thức và đột phá vì lợi ích chung.

Bài 1: Tổ chức cơ quan thú y không đồng bộ

Tạo đà cho sự phát triển nhanh và bền vững

Văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tiến trình đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới trong chặng đường sắp tới. Do đó, nhiều đại biểu Quốc hội đã tập trung đóng góp ý kiến về các dự thảo Văn kiện, đồng thời, kiến nghị một số vấn đề cần đánh giá sâu sắc và có giải pháp quyết liệt hơn nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong giai đoạn vừa qua, từ đó, tạo đà cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong những năm tới.

Mở đường cho các đột phá kinh tế - xã hội địa phương

Tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật, đại diện một số tỉnh, thành phố đã khẳng định, việc thực hiện tốt công tác xây dựng pháp luật góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành, đóng góp tích cực cũng như mở đường cho các đột phá về kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thiếu cơ chế, chính sách hấp dẫn

Theo nhận định của Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc, hiện nay, số lượng văn bản khoa học - công nghệ ban hành áp dụng chung nhiều, nhưng trực tiếp liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi còn ít. Nội dung liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi ít được quy định cụ thể tại các văn bản dưới luật, dẫn đến thiếu cơ chế, chính sách đủ sức hấp dẫn, khuyến khích, hỗ trợ các thành phần kinh tế, doanh nghiệp tham gia hoạt động khoa học và công nghệ, đặc biệt là các chính sách ưu tiên về thuế, tín dụng, đất đai.