Hoàn thiện khung pháp lý về khám, chữa bệnh

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, yêu cầu đặt ra đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân càng trở nên cấp bách hơn. Do đó, tại Kỳ họp thứ Hai vừa qua, Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ ngay trong năm 2022 phải nghiên cứu trình Quốc hội sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Bảo hiểm y tế nhằm tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý cho lĩnh vực quan trọng này, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của Nhân dân trong điều kiện dịch bệnh dự kiến sẽ còn diễn biến phức tạp.

Nhà lãnh đạo tài năng, nhà ngoại giao tài ba, có tầm nhìn chiến lược

Đồng chí Lê Đức Thọ là một trong những cán bộ lãnh đạo có công lao lớn trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Ông đồng thời là một trong những nhà lãnh đạo tiền bối, tiêu biểu của Đảng và Nhà nước ta, có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc trên nhiều mặt.

Bước phát triển mới, mở rộng phạm vi công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Hội nghị Trung ương 4, Khóa XIII vừa bế mạc tập trung bàn, quyết đáp 2 nhóm vấn đề lớn về kinh tế - xã hội, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị, ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân khẳng định, qua Hội nghị lần này càng giúp chúng ta thấm thía hơn nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế là trung tâm. Đặc biệt, qua mỗi kỳ Hội nghị Trung ương 4 Khóa XI, XII và XIII đều có bước phát triển, mở rộng và tăng cường hơn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Đồng chí Lê Đức Thọ - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Với 64 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Lê Đức Thọ đã đem tâm sức, tài năng và trí tuệ của mình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Nhân dân ta, là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thích ứng an toàn, linh hoạt

Bài cuối: Năm giải pháp chính yếu

Tách bạch chức năng, phân rõ nhiệm vụ

Ban Thư ký Quốc hội được thành lập với chức năng chủ yếu là tham mưu, giúp việc cho Tổng Thư ký Quốc hội về mảng công việc liên quan đến quy trình, thủ tục, xây dựng dự thảo văn bản và các công việc khác phục vụ trực tiếp hoạt động ra quyết định của Quốc hội. Tuy nhiên, tại Hội thảo khoa học “Một số vấn đề về tổ chức và hoạt động của bộ máy tham mưu, giúp việc của Quốc hội trong tình hình hiện nay”, một số ý kiến cho rằng, quy định về cơ cấu, tổ chức của Ban Thư ký hiện nay đã bộc lộ những bất cập cần sớm được sửa đổi để nâng cao hơn nữa hiệu quả tham mưu cho Tổng Thư ký Quốc hội và Quốc hội.

Đánh giá kỹ lưỡng chất lượng đội ngũ cán bộ pháp chế

Mặc dù có chuyển biến tích cực so với năm 2020 về số lượng cán bộ làm công tác pháp chế nhưng tại Phiên họp toàn thể thứ 2 của Ủy ban Pháp luật vừa qua, các đại biểu đề nghị Chính phủ cần đánh giá kỹ lưỡng hơn về chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ này, đặc biệt là ở địa phương trong điều kiện thực hiện yêu cầu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế.

Bài 2: Thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu

​​​​​​​Nếu quyền lực là quyền định đoạt mọi công việc quan trọng về mặt chính trị và sức mạnh để bảo đảm việc thực hiện quyền ấy thì thẩm quyền là sự biểu hiện tập trung cụ thể trên thực tế của quyền lực. Thực chất quyền lực là năng lực, khả năng của một cá nhân hay tổ chức tác động đến những cá nhân, tổ chức khác phải thực hiện ý chí của mình thông qua các phương thức, phương tiện hay công cụ nào đó trên phương diện chính trị, lập pháp, hành chính, tư pháp, hay kinh tế, thông tin… Trong đó, quyền lực chính trị là quan trọng nhất, bao trùm, chi phối đến mọi hoạt động của đời sống xã hội.

Đánh giá kỹ lưỡng, đề xuất chính sách mới phù hợp

Thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT), tiến tới BHYT toàn dân trong 2 năm 2019 và 2020, Ủy ban Xã hội đánh giá cao kết quả đạt được, đồng thời lưu ý các mục tiêu, chỉ tiêu chỉ được đặt ra cho năm 2020 nhưng đến nay vẫn còn khó khăn, vướng mắc. Do vậy, Chính phủ cần xem xét và đánh giá toàn diện để có hướng giải quyết cụ thể.

Bài 1: Những yêu cầu và tố chất của người đứng đầu

Lời tòa soạn: Sáng 4.10.2021, trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “… Tập trung ưu tiên thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.
Báo Đại biểu Nhân dân giới thiệu loạt bài của TS. Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, xung quanh vấn đề người đứng đầu và kiểm soát quyền lực đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức, cơ quan đơn vị, nhất là cấp chiến lược.