ĐBQH Nguyễn Văn Hiển (Lâm Đồng): Chỉ xét xử trực tuyến khi không thể xét xử trực tiếp

Phát biểu thảo luận về Dự thảo Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến, đại biểu NGUYỄN VĂN HIỂN (Lâm Đồng) kiến nghị, Nghị quyết cần nêu rõ và đưa ra nguyên tắc là chỉ xét xử trực tuyến khi không thể xét xử trực tiếp được. Đồng thời quy định rõ về điều kiện sự đồng ý của các bên tham gia vào tổ chức phiên tòa trực tuyến phải được quy định ngay trong nghị quyết thay vì quy định trong thông tư hướng dẫn thi hành.

Khớp nối các chương trình mục tiêu quốc gia

Để giúp đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thoát nghèo bền vững, phát triển ổn định, tại phiên họp của Thường trực Hội đồng Dân tộc vừa qua, một số ý kiến đề nghị, phải "khớp nối", lồng ghép, tích hợp cả nguồn lực và chính sách của ba chương trình mục tiêu quốc gia: phát triển KT - XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nông thôn mới, giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững. Trong đó ngân sách nhà nước là chủ đạo, chú trọng vào phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Mối liên hệ máu thịt giữa đại biểu Quốc hội và cử tri

Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước; là người thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội. Để thực hiện trọn vẹn vai trò này, một số đại biểu có bề dày kinh nghiệm hoạt động chia sẻ, các đại biểu lần đầu trúng cử của nhiệm kỳ Khóa XV phải luôn khắc sâu tâm nguyện phục vụ cử tri, thực sự là máu thịt của Nhân dân, không “ủy nhiệm” lòng tin của cử tri cho người khác.

Tiếp tục cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Năm 2020, mặc dù Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) có tăng về quy mô và số người tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện, song hệ thống BHXH vẫn chưa thực sự hấp dẫn, thu hút sự tham gia của người lao động. Tại phiên họp toàn thể của Ủy ban về các vấn đề Xã hội mới đây, các đại biểu đề nghị, cần nghiên cứu sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng cải cách chính sách BHXH tại Nghị quyết số 28-NQ/TW về mở rộng đối tượng tham gia, tiến tới thực hiện BHXH cho toàn dân; hoàn thiện các quy định về đóng - hưởng BHXH.

Quyết tâm giữ nguyên tiêu chí phấn đấu

Thừa nhận có độ trễ trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 120 của Quốc hội về phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, song tại phiên họp của Thường trực Hội đồng Dân tộc sáng qua 2.7, Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc khẳng định sẽ quyết tâm giữ nguyên các tiêu chí phấn đấu đã được Quốc hội giao.

Thực hiện nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị ở Hà Nội

Từ ngày 1.7.2021, TP Hà Nội chính thức thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27.11.2019 của Quốc hội, được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nhiều “nút thắt” giúp Thủ đô phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới.

Bắt nhịp nhanh hoạt động của Quốc hội

Sau khi trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, cùng với vinh dự, tự hào, nhiều đại biểu mới trúng cử lần đầu cũng chia sẻ những lo lắng, áp lực khi nghĩ về hành trình thực hiện trách nhiệm của một đại biểu Quốc hội trong 5 năm tới. Dù vậy, tại Hội nghị giới thiệu về Quốc hội cho người mới trúng cử vừa được tổ chức, các đại biểu đều thể hiện quyết tâm bắt nhịp nhanh với hoạt động của Quốc hội ngay từ kỳ họp đầu tiên.

Bốn vấn đề cốt lõi

Để phòng, chống hiệu quả tham nhũng, lãng phí và tiêu cực trong cán bộ, đảng viên thời gian tới, phải tập trung vào bốn vấn đề cốt lõi.

Đổi mới thực chất cách tiếp cận trong giảm nghèo

Thẩm tra đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2026 tại phiên họp toàn thể sáng 29.6, các thành viên Ủy ban về các vấn đề Xã hội nhấn mạnh, để tăng tốc giảm nghèo bền vững trong thời kỳ phát triển mới của đất nước, cần đổi mới thực chất cách tiếp cận trong giảm nghèo, có giải pháp đột phá nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác giảm nghèo thời gian qua.

Chủ động, toàn diện và hiệu quả

Để tiếp tục đổi mới, hoạch định và thực thi con đường xã hội chủ nghĩa, trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: “Ý thức được nguy cơ đối với đảng cầm quyền là tham nhũng, quan liêu, thoái hóa..., nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường, Đảng Cộng sản Việt Nam đặt ra yêu cầu phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, thoái hóa... trong nội bộ Đảng và trong toàn bộ hệ thống chính trị”. Tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là những “chiếc bình thông nhau”! Hơn bao giờ hết, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực phải gắn liền với nhau.

Căn cơ, kịp thời, đúng đối tượng

Bộ Chính trị đã giao Ban Cán sự đảng Chính phủ phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, sớm ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Từ thực tiễn ban hành và thực thi các gói hỗ trợ trong thời gian qua, các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, các chính sách mới phải thực sự căn cơ, kịp thời, đúng đối tượng.