Cần giải pháp cả về chính sách và tổ chức thực hiện

Để thực hiện các mục tiêu Nghị quyết số 28-NQ/TW năm 2018 của Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, tại phiên thảo luận trực tuyến chiều qua, các đại biểu Quốc hội đề nghị, cần tiếp tục có các giải pháp mạnh mẽ hơn nữa cả về chính sách và tổ chức thực hiện để gia tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bởi dư địa từ khu vực này còn rất lớn. Trong đó, nhiều đại biểu đề nghị sớm xem xét điều chỉnh về chính sách, rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và đa dạng hóa hình thức tham gia, nhất là có phương thức và cách tính theo giá trị dòng tiền để tạo sự hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều người tham gia.

Thực hiện nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị ở Hà Nội

Từ ngày 1.7.2021, TP Hà Nội chính thức thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27.11.2019 của Quốc hội, được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nhiều “nút thắt” giúp Thủ đô phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới.

Bắt nhịp nhanh hoạt động của Quốc hội

Sau khi trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, cùng với vinh dự, tự hào, nhiều đại biểu mới trúng cử lần đầu cũng chia sẻ những lo lắng, áp lực khi nghĩ về hành trình thực hiện trách nhiệm của một đại biểu Quốc hội trong 5 năm tới. Dù vậy, tại Hội nghị giới thiệu về Quốc hội cho người mới trúng cử vừa được tổ chức, các đại biểu đều thể hiện quyết tâm bắt nhịp nhanh với hoạt động của Quốc hội ngay từ kỳ họp đầu tiên.

Bốn vấn đề cốt lõi

Để phòng, chống hiệu quả tham nhũng, lãng phí và tiêu cực trong cán bộ, đảng viên thời gian tới, phải tập trung vào bốn vấn đề cốt lõi.

Đổi mới thực chất cách tiếp cận trong giảm nghèo

Thẩm tra đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2026 tại phiên họp toàn thể sáng 29.6, các thành viên Ủy ban về các vấn đề Xã hội nhấn mạnh, để tăng tốc giảm nghèo bền vững trong thời kỳ phát triển mới của đất nước, cần đổi mới thực chất cách tiếp cận trong giảm nghèo, có giải pháp đột phá nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác giảm nghèo thời gian qua.

Chủ động, toàn diện và hiệu quả

Để tiếp tục đổi mới, hoạch định và thực thi con đường xã hội chủ nghĩa, trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: “Ý thức được nguy cơ đối với đảng cầm quyền là tham nhũng, quan liêu, thoái hóa..., nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường, Đảng Cộng sản Việt Nam đặt ra yêu cầu phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, thoái hóa... trong nội bộ Đảng và trong toàn bộ hệ thống chính trị”. Tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là những “chiếc bình thông nhau”! Hơn bao giờ hết, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực phải gắn liền với nhau.

Căn cơ, kịp thời, đúng đối tượng

Bộ Chính trị đã giao Ban Cán sự đảng Chính phủ phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, sớm ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Từ thực tiễn ban hành và thực thi các gói hỗ trợ trong thời gian qua, các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, các chính sách mới phải thực sự căn cơ, kịp thời, đúng đối tượng.

Điều hành chính sách linh hoạt

Sau một năm rưỡi đại dịch Covid-19 bùng phát, các doanh nghiệp lớn nhỏ, hộ kinh doanh cá thể đã phải gồng mình chống chọi với các đợt giãn cách xã hội chống dịch mà thực chất là đóng cửa kinh doanh. Nguồn lực của họ đang dần cạn kiệt trong khi các gói hỗ trợ chưa phát huy hết tác dụng.

Làm cho nghị trường đầy ắp tiếng dân

Để tham gia hiệu quả các hoạt động của Quốc hội, bên cạnh lĩnh vực chuyên môn, mỗi đại biểu Quốc hội phải nỗ lực rất nhiều để vượt qua giới hạn kiến thức, kinh nghiệm của bản thân; luôn gần dân, toàn tâm, toàn ý thực hiện vai trò đại diện cho dân và phải có dũng khí vì lợi ích của Nhân dân, của đất nước.

Kinh tế thị trường và các vấn đề xã hội

Bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một văn kiện vừa có tính chất đúc kết thực tiễn, vừa là một bước đột phá nâng tầm lý luận về chủ nghĩa xã hội. Trong đó, một vấn đề rất đặc biệt được đề cập trong Bài viết là kinh tế thị trường và các vấn đề xã hội.

Không để xã nào bị bỏ lại phía sau

Chỉ ra thực tế các xã miền núi, vùng dân tộc thiểu số đang tụt lại so với các xã vùng đồng bằng sông Hồng, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long trong "cuộc đua" xây dựng nông thôn mới, các đại biểu tham dự phiên họp của Thường trực Hội đồng Dân tộc mới đây nhất trí cho rằng, cần có những giải pháp đột phá, trọng tâm, hiệu quả hơn để giúp vùng dân tộc thiểu số và miền núi không bị bỏ lại phía sau.