Bảo đảm phân bổ vốn tập trung, không dàn trải

Sáng qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ về bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài giai đoạn 2021 - 2025 từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 2). Ghi nhận các dự án được đề xuất bổ sung đều đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định, song, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhấn mạnh yêu cầu Chính phủ cần tiếp tục hoàn thiện, bảo đảm phân bổ vốn đầu tư công tập trung, không dàn trải.

Tạo bứt phá, khác biệt và lan tỏa

Tại phiên thảo luận tổ sáng qua, các đại biểu nhất trí với việc ban hành nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế. Lý lẽ là bởi nghị quyết sẽ góp phần khai thác lợi thế ở các địa phương, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt cản trở đến sự phát triển, tạo sự bứt phá, khác biệt, lan tỏa.

Khơi dậy tiềm năng, lợi thế của các địa phương

Trong phiên thảo luận ở Tổ về các dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng và các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế sáng qua, đa số ĐBQH tán thành với việc ban hành các nghị quyết này. Để bảo đảm tính chặt chẽ, khả thi, một số ý kiến đề nghị, Chính phủ cần xác định rõ mục tiêu hướng đến của việc thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù với các địa phương này.

“Cú hích” vực dậy hoạt động sản xuất, kinh doanh

Theo đánh giá của các đại biểu và doanh nghiệp, Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19.10.2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 là quyết sách nhân văn hết sức kịp thời thể hiện sự sẻ chia sâu sắc đối với những khó khăn doanh nghiệp, người dân đang phải đối mặt. Vấn đề còn lại là cần sát sao hơn trong thực hiện sao cho khẩn trương, đúng đối tượng, thực sự là “cú hích” vực dậy hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Nghiên cứu cơ chế đặc thù cho các tỉnh biên giới, biển đảo

Việc ban hành nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế là cần thiết để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Tuy nhiên, cần làm rõ việc thí điểm ở những địa phương này mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội như thế nào cho cả nước, cho vùng động lực. Bên cạnh đó, nên nghiên cứu có cơ chế đặc thù cho các tỉnh biên giới, biển đảo để bảo đảm an ninh - quốc phòng trong tình hình mới.

Phát huy vai trò động lực của địa phương

Thảo luận tại Tổ sáng qua, 22.10, về dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế, cùng với đánh giá cao tính hợp hiến, hợp pháp, khả thi, đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng nhận định: Các quy định được xây dựng tại dự thảo không chỉ phù hợp với đường lối, phương hướng, nhiệm vụ phát triển của các địa phương đã được nêu tại các nghị quyết của Bộ Chính trị mà sẽ giúp phát huy tốt nhất vai trò động lực phát triển của từng địa phương trong mối quan hệ tổng hòa với cả vùng và cả nước.

Phát huy tiềm năng, thế mạnh, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách

Việc Quốc hội ban hành nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển cho 4 địa phương, nhằm tạo điều kiện để những địa phương này bứt phá đi lên.

Bảo đảm tính bền vững, mở rộng độ bao phủ

Ghi nhận các kết quả đạt được trong thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trong thời gian qua, song các ĐBQH cũng chỉ ra nhiều vấn đề cần quan tâm khắc phục trong thời gian tới, nhất là hiện tượng trục lợi, trốn nợ bảo hiểm xã hội. Từ kết quả thực hiện tốt ở một số địa phương cũng cho thấy, nếu có giải pháp tốt, chắc chắn các mục tiêu đề ra về mức độ bao phủ BHXH, BHYT sẽ được hoàn thành.

ĐBQH Trần Công Phàn (Bình Dương): Ưu tiên phát triển thế mạnh của địa phương

Thảo luận tại tổ về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, đại biểu TRẦN CÔNG PHÀN (Bình Dương) băn khoăn việc chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích trồng lúa và đất rừng, rừng phòng hộ.

ĐBQH Trần Văn Tiến (Vĩnh Phúc): Cần có thêm kịch bản tăng trưởng kinh tế

Chia sẻ về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, đại biểu TRẦN VĂN TIẾN (Vĩnh Phúc) cho biết, nếu năm 2021 chấm dứt được dịch bệnh thì Chính phủ cần xây dựng thêm kịch bản tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra cần có các cơ chế chính sách và gói hỗ trợ mạnh hơn để không những khắc phục mà còn phục hồi và phát triển đối với các doanh nghiệp...

Linh hoạt, quyết liệt, căn cơ

Thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội sáng 21.10, các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế, cụ thể hóa kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới. Do đó, Chính phủ cần có các biện pháp linh hoạt, quyết liệt, căn cơ, kịp thời tiếp sức cho doanh nghiệp, chăm lo cho người dân, vực dậy và phát triển kinh tế - xã hội.