Cần giải pháp cả về chính sách và tổ chức thực hiện

Để thực hiện các mục tiêu Nghị quyết số 28-NQ/TW năm 2018 của Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, tại phiên thảo luận trực tuyến chiều qua, các đại biểu Quốc hội đề nghị, cần tiếp tục có các giải pháp mạnh mẽ hơn nữa cả về chính sách và tổ chức thực hiện để gia tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bởi dư địa từ khu vực này còn rất lớn. Trong đó, nhiều đại biểu đề nghị sớm xem xét điều chỉnh về chính sách, rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và đa dạng hóa hình thức tham gia, nhất là có phương thức và cách tính theo giá trị dòng tiền để tạo sự hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều người tham gia.

Bài 1: Kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động

Một xã hội phát triển vì con người

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ NGUYỄN VIẾT CHỨC chia sẻ, ông đặc biệt ấn tượng với tư tưởng nhân văn, tiến bộ thấm đẫm trong bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bài viết của người đứng đầu Đảng ta không nặng về tính lý luận, mà sinh động, gần gũi. Chúng ta đi lên chủ nghĩa xã hội chính là vì dân, vì nước, làm cho dân giàu, nước mạnh, Nhân dân được sống trong hạnh phúc, ấm êm.

Hỏi - đáp về bầu cử:

Bạn đọc Ltruonggiang2x@gmail.com: Nguyên tắc xác định người trúng cử được quy định như thế nào?

Lựa chọn đúng đắn, phù hợp với khát vọng, phẩm giá Việt Nam

Bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện quan điểm của Đảng ta thông qua việc “tập trung vào trả lời các câu hỏi: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì?”. Đây chính là sự tổng kết nhận thức của Đảng và Nhân dân ta trên những nét lớn về xã hội mà Đảng và Nhân dân đồng thuận lựa chọn, xác định, từng bước xây dựng trong hành trình 91 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Hỏi - đáp về bầu cử

Bạn đọc Chi1403nguyen@gmail.com: Thế nào là bầu cử bổ sung? Việc bầu cử bổ sung được thực hiện khi nào?

Kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 tiếp tục chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, trong đó có việc tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, định mức hiện hành liên quan đến tài chính, tài sản công. Tuy vậy, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng lưu ý, cần tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các định mức, tiêu chuẩn để tháo gỡ cho được những vướng mắc, khó khăn, những điểm nghẽn trong phát triển hiện nay.

Đặt trọn niềm tin

Theo Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Khóa XIV tỉnh Bắc Ninh TRẦN THỊ HẰNG, thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã một lần nữa cho thấy tinh thần yêu nước, sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin trọn vẹn của cử tri, của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

“Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức quan tâm coi trọng việc nêu gương. Cả cuộc đời giản dị, trong sáng của Người luôn là tấm gương đạo đức mẫu mực, tự giác nêu gương, nói đi đôi với làm. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, nêu gương có vai trò to lớn và là một giá trị trong chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, bởi như Người nói “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”(1) và “… Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn Nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”(2).

Thông điệp mạnh mẽ về hợp tác Nghị viện trong đại dịch

Diễn ra từ ngày 24 - 27.5 vừa qua, Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 142 (Đại hội đồng IPU-142) đã thu hút sự tham dự của hơn 1.000 nghị sĩ và chuyên gia đại diện cho 135 quốc gia thành viên IPU. Đại hội đồng IPU-142 đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tình đoàn kết và hợp tác quốc tế nhằm vượt qua thách thức hiện tại, hướng đến tương lai tốt đẹp hơn thông qua các nỗ lực thúc đẩy hòa bình, phát triển bền vững, bình đẳng giới, trao quyền cho thanh niên, bảo đảm dân chủ và quyền con người. Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn tham dự Đại hội đồng; cử thành viên tham dự tích cực các hoạt động trong khuôn khổ Đại hội đồng và có những đóng góp thiết thực, cụ thể.

24 giờ trong “lửa”

Nhìn ở “bức tranh” chung trên cả nước, sau 24 giờ trong “lửa”, dẫu những căng thẳng chưa thể qua nhanh, nhưng niềm vui là trọn vẹn khi cuộc bầu cử đã về đích thành công với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt tỷ lệ rất cao. Tại hàng loạt địa phương còn đạt mức gần 100%...