Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh

Qua thực tiễn thí điểm ứng dụng khoa học - công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng cho thấy, việc thực hiện cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đã tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy sự phát triển của đơn vị kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đối với các lĩnh vực liên quan như công nghệ thông tin, công nghiệp ô tô, xe máy. Đó là nhận định chung của nhiều ý kiến tại Hội thảo quốc tế về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát do Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì tổ chức vừa qua.

Bài 2: Gắn chống tham nhũng và tiêu cực với chống lãng phí

TS. Nhị Lê Nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản

Bài 1: Đột phá vào đạo đức, kiến tạo thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật

Lời Tòa soạn: Để thật sự xứng đáng là một Đảng cầm quyền, Tổng Bí thư, GS.TS. Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ trong bài viết quan trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, rằng: Ý thức được nguy cơ đối với đảng cầm quyền là tham nhũng, quan liêu, thoái hóa..., nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường, Đảng Cộng sản Việt Nam đặt ra yêu cầu phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, thoái hóa... trong nội bộ Đảng và trong toàn bộ hệ thống chính trị.
Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu loạt bài của TS. NHỊ LÊ, Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản với mong muốn làm rõ hơn luận điểm rất quan trọng này.

Phải tính cách thức hiệu quả nhất, khả thi nhất

Tại phiên họp sáng qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Tuy nhiên, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đặt ra nhiều yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trước khi được ký ban hành cũng như trong quá trình thực hiện để bảo đảm hỗ trợ trúng đối tượng, đúng mục tiêu. Trong điều kiện nguồn lực đất nước còn khó khăn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu với cơ quan quản lý tài chính "phải tính cách thức hỗ trợ hiệu quả nhất, khả thi nhất".

Mục tiêu phải đi liền với giải pháp

Nước là nguồn lực quan trọng của quốc gia và an ninh nguồn nước được xem là "chìa khóa" trong bảo đảm mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, đưa nước ta thành nước phát triển vào năm 2045 như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nhấn mạnh quan điểm này tại phiên họp chiều qua, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị, các mục tiêu được đưa ra trong Đề án Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045 cần đi liền với các giải pháp căn cơ, khả thi.

Tránh chồng chéo

Theo Chương trình Phiên họp thứ Ba, sáng 20.9 tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào dự án Luật Cảnh sát cơ động. Tuy nhiên, trước đó, tại phiên họp mở rộng của Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh thẩm tra sơ bộ dự án Luật, nhiều ý kiến đề nghị cân nhắc quy định “Biện pháp vũ trang là cách thức, phương pháp lực lượng Công an nhân dân sử dụng sức mạnh thể chất và sức mạnh của vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội” tại khoản 1 Điều 2 (Giải thích ngữ) trong dự thảo Luật này.

Giải trình rõ hơn, thuyết phục hơn

Tại Phiên họp chiều qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê tiếp tục hoàn thiện lại dự luật này bởi nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung chưa có đủ cơ sở, chưa thuyết phục cũng như chưa đáp ứng được các mục tiêu đặt ra.

Cơ hội cho “quản trị số” quốc gia

Trong điều kiện bình thường, những khiếm khuyết trong vận hành hệ thống quản trị quốc gia nếu bộc lộ thì cũng không quá nghiêm trọng vì còn nhiều giải pháp thay thế. Nhưng trong giai đoạn khủng hoảng, như đợt bùng phát dịch Covid-19 nhanh và mạnh vừa qua thì những khiếm khuyết đó bộc lộ rõ rệt, kéo theo những hệ quả xấu cho xã hội, cho nền kinh tế.

Cần công khai đơn vị không thực hiện kết luận kiểm toán

Trước thực tế công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán dù đã được chú trọng hơn trong thời gian qua nhưng vẫn chưa toàn diện, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý, tại phiên họp sáng qua, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh, cần công khai các đơn vị không thực hiện kết luận kiểm toán, đồng thời, công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán phải toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và sắc sảo hơn, thậm chí, phải trách nhiệm và quyết liệt hơn.

“Cởi trói” để thúc đẩy nguồn lực đổi mới sáng tạo

Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ trong phiên họp chiều qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí quy định tổ chức chủ trì nghiên cứu có quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí (là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước) và có quyền sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí khi được cấp văn bằng bảo hộ, trừ các đối tượng thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh vẫn do các cơ quan nhà nước thực hiện đăng ký. Quy định theo hướng này được kỳ vọng sẽ giúp "cởi trói" để thúc đẩy nguồn lực đổi mới sáng tạo của cả nền kinh tế...

Sự chậm trễ đáng tiếc!

Khi Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 được Quốc hội phê duyệt trong năm 2019 và 2020, cử tri cả nước, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số đặt nhiều kỳ vọng vào quá trình triển khai. Tuy nhiên, xem xét Báo cáo của Chính phủ, nhiều Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ rõ, sau 14 tháng triển khai, việc quyết định đầu tư chưa được ban hành, cùng nhiều chính sách khác chưa được xây dựng, đã khiến đồng bào dân tộc thiểu số chậm được tiếp cận nguồn lực phát triển.