Đưa quan hệ hợp tác Nghị viện ngày càng thực chất, hiệu quả

Với chủ đề mang đậm tính thời sự và thực tiễn: các biện pháp ứng phó với đại dịch Covid-19, cuộc thảo luận bàn tròn giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hungary được tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội Hungary. Đây là hoạt động thiết thực trong tổng thể quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội, cụ thể hóa Thỏa thuận hợp tác được hai cơ quan lập pháp ký năm 2008. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, cần tiếp tục tổ chức những hoạt động và hình thức hợp tác tương tự, nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai Quốc hội, đưa quan hệ hợp tác giữa hai bên đi vào thực chất, hiệu quả.

Bài cuối: Điều kiện “cần” và “đủ”

Trong tiến trình phát huy dân chủ nhằm phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và dân chủ hóa nền kinh tế phải có những điều kiện “cần” và “đủ” sau.

Căn cơ và đồng bộ

Việc Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương chủ trương gắn kết nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực là rất đúng cả về lý luận và thực tiễn, phù hợp với sự phát triển tất yếu của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng nói riêng và công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung. Nhấn mạnh điều này tại hội thảo khoa học về “Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Vấn đề lý luận và thực tiễn” do Ban Nội chính Trung ương và Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức sáng 6.7 các đại biểu cũng thống nhất cho rằng, cần thiết phải bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng để chỉ đạo căn cơ và đồng bộ cả phòng, chống tham nhũng và phòng, chống tiêu cực trong thời gian tới.

Bài 2: Củng cố vững chắc địa vị và sức mạnh làm chủ của Nhân dân

Trọng trách cơ bản của toàn bộ tiến trình dân chủ hóa là phải xác lập và củng cố vững chắc không ngừng địa vị làm chủ và sức mạnh làm chủ của Nhân dân lao động một cách toàn diện, triệt để và sâu sắc. Đó cũng chính là mục tiêu, là động lực phát triển chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhằm phát triển đất nước vững mạnh toàn diện và bền vững từ kinh tế, chính trị đến xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại, mà kinh tế giữ địa vị là nền tảng, là căn bản. Và chính sự hùng mạnh, bền vững của nền kinh tế theo hướng dân chủ hóa là tiền đề quyết định để xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa vững mạnh, bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do của Tổ quốc, bảo vệ và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Bài 1:  Mục tiêu và động lực phát triển

Khớp nối các chương trình mục tiêu quốc gia

Để giúp đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thoát nghèo bền vững, phát triển ổn định, tại phiên họp của Thường trực Hội đồng Dân tộc vừa qua, một số ý kiến đề nghị, phải "khớp nối", lồng ghép, tích hợp cả nguồn lực và chính sách của ba chương trình mục tiêu quốc gia: phát triển KT - XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nông thôn mới, giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững. Trong đó ngân sách nhà nước là chủ đạo, chú trọng vào phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Mối liên hệ máu thịt giữa đại biểu Quốc hội và cử tri

Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước; là người thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội. Để thực hiện trọn vẹn vai trò này, một số đại biểu có bề dày kinh nghiệm hoạt động chia sẻ, các đại biểu lần đầu trúng cử của nhiệm kỳ Khóa XV phải luôn khắc sâu tâm nguyện phục vụ cử tri, thực sự là máu thịt của Nhân dân, không “ủy nhiệm” lòng tin của cử tri cho người khác.

Tiếp tục cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Năm 2020, mặc dù Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) có tăng về quy mô và số người tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện, song hệ thống BHXH vẫn chưa thực sự hấp dẫn, thu hút sự tham gia của người lao động. Tại phiên họp toàn thể của Ủy ban về các vấn đề Xã hội mới đây, các đại biểu đề nghị, cần nghiên cứu sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng cải cách chính sách BHXH tại Nghị quyết số 28-NQ/TW về mở rộng đối tượng tham gia, tiến tới thực hiện BHXH cho toàn dân; hoàn thiện các quy định về đóng - hưởng BHXH.

Quyết tâm giữ nguyên tiêu chí phấn đấu

Thừa nhận có độ trễ trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 120 của Quốc hội về phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, song tại phiên họp của Thường trực Hội đồng Dân tộc sáng qua 2.7, Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc khẳng định sẽ quyết tâm giữ nguyên các tiêu chí phấn đấu đã được Quốc hội giao.

Thực hiện nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị ở Hà Nội

Từ ngày 1.7.2021, TP Hà Nội chính thức thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27.11.2019 của Quốc hội, được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nhiều “nút thắt” giúp Thủ đô phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới.

Bắt nhịp nhanh hoạt động của Quốc hội

Sau khi trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, cùng với vinh dự, tự hào, nhiều đại biểu mới trúng cử lần đầu cũng chia sẻ những lo lắng, áp lực khi nghĩ về hành trình thực hiện trách nhiệm của một đại biểu Quốc hội trong 5 năm tới. Dù vậy, tại Hội nghị giới thiệu về Quốc hội cho người mới trúng cử vừa được tổ chức, các đại biểu đều thể hiện quyết tâm bắt nhịp nhanh với hoạt động của Quốc hội ngay từ kỳ họp đầu tiên.