Kỹ lưỡng, chắc chắn, hiệu quả

Thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 tại phiên họp toàn thể lần thứ 5 mới đây, các thành viên Ủy ban Xã hội nhấn mạnh, các cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù cần được xem xét một cách thận trọng, kỹ lưỡng, chắc chắn, hiệu quả do có đối tượng tác động lớn, phạm vi không chỉ cơ chế thực hiện của hệ thống y tế mà cả ngân sách nhà nước.

"Phải làm cho xứng đáng với đồng bào"

Ngày 23.5 tới, cử tri cả nước sẽ hân hoan đi bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Đây là ngày vui, ngày hội lớn của dân tộc, ngày mà toàn dân thực thi quyền dân chủ để bầu ra những người đại diện cho mình vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước và cơ quan quyền lực nhà nước của từng địa phương. Với những người ứng cử, phải luôn khắc ghi lời căn dặn của Bác Hồ "xứng đáng với đồng bào".

Chuyển nguồn hay để giảm bội chi?

Đây là vấn đề được đặt ra khi xem xét sử dụng 14,6 nghìn tỷ đồng dự toán chi cải cách tiền lương từ 1.7.2020 nhưng chưa thực hiện theo Nghị quyết số 128/2020 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước 2020. Việc để khoản kinh phí này chuyển nguồn sang năm 2021 hay dùng để giảm bội chi ngân sách nhà nước sẽ được trình Quốc hội Khóa XV xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ Nhất.

Tuyên truyền sâu rộng để cử tri tự giác, chủ động đi bầu cử

Giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh Sơn La, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử để người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong cuộc bầu cử, từ đó tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử; mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử.

Bài cuối: Nhà nước kiến tạo phát triển bằng mục tiêu và pháp luật

Từ những thành quả và những bất cập trong việc phát triển kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và kinh tế đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), cách tự nhiên và tất yếu, cần xử lý mối quan hệ giữa các loại hình này, trực tiếp là doanh nghiệp nhà nước với doanh nghiệp tư nhân. Phát triển doanh nghiệp FDI, tạo môi trường và động lực phát triển doanh nghiệp nhà nước và tư nhân. Theo đó, cần cấp bách sửa chữa, kiến tạo về thể chế pháp lý quản trị và phát triển hệ thống pháp luật một cách ngang tầm và hiệu quả bảo đảm mối quan hệ tất yếu này.

Hỏi - đáp về bầu cử

Bạn đọc Lã Thị Thanh (Quận Kiến An, TP Hải Phòng): Việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND được tiến hành theo những nguyên tắc nào? Thế nào là nguyên tắc phổ thông trong bầu cử?

Bảo đảm an toàn, dân chủ, khách quan

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Quảng Trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải lưu ý, thời gian đến ngày bầu cử không còn nhiều, trong khi đó, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, địa phương cần có sự điều chỉnh trong việc triển khai các công việc còn lại chuẩn bị cho cuộc bầu cử, bảo đảm an toàn, đúng pháp luật; bảo đảm quyền được vận động bầu cử của các ứng cử viên theo hướng công bằng, dân chủ, khách quan.

Bài 4: Xác định đúng vai trò, vị thế của kinh tế tư nhân và FDI

Cùng với vị thế và vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, chúng ta cần nắm lấy kinh tế tư nhân và phát triển mạnh mẽ một cách tất yếu khu vực này với tư cách vừa là bộ phận cấu thành quan trọng vừa là động lực phát triển của nền kinh tế quốc gia. Với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, nếu không có phương cách bứt lên thì giá trị gia tăng tất hạn chế trong lúc lại đối mặt với độ rủi ro tiềm tàng rất cao.

Hỏi - đáp về bầu cử

- Bạn đọc Vương Thị Hà (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang): Quyền bầu cử là gì? Tại sao nói bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân?

Thuyết phục cử tri bằng những cam kết chân thực

Cùng với năng lực, trí tuệ và bản lĩnh thì điều quan trọng nhất mà mỗi ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp cần ghi nhớ khi vận động bầu cử là phải đến với cử tri bằng sự thật tâm, bằng những cam kết chân thực nhất.

Bài 3: Phát triển xứng tầm doanh nghiệp nhà nước

Bàn về đẳng cấp, khát vọng thương hiệu kinh tế Việt Nam, không thể không xây dựng đội ngũ tiên phong, chính là các doanh nghiệp - rường cột là đội ngũ doanh nhân nước nhà trên tất cả các khu vực và thành phần kinh tế. Phải tập trung giải quyết những cản trở nhằm phát triển đội ngũ doanh nghiệp và đổi mới mối quan hệ tất yếu nội tại của doanh nghiệp đối với nền kinh tế. Ở đây, rường cột là 3 loại hình doanh nghiệp: doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, với doanh nghiệp nhà nước, phải chỉnh đốn tổng thể để xứng tầm là bộ phận cấu thành quan trọng của kinh tế nhà nước.