Định kỳ 5 năm rà soát quy mô tổng sản phẩm trong nước

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê đã bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với bộ, ngành và địa phương định kỳ 5 năm rà soát quy mô tổng sản phẩm trong nước (GDP), báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, quyết định việc đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước. Đánh giá lại quy mô GDP trong quá trình biên soạn số liệu GDP và lập hệ thống tài khoản quốc gia là công việc thường xuyên và định kỳ ở mỗi quốc gia.

Hoàn thiện pháp lý về quyền con người, tổ chức bộ máy

Ủy ban Pháp luật có lẽ là một trong những "công xưởng" bận rộn nhất của Quốc hội. Bởi chỉ trong nhiệm kỳ này, Ủy ban đã được giao chủ trì thẩm tra, tiếp thu chỉnh lý 13 dự án luật, 5 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, 8 dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chưa kể các dự thảo nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và điều chỉnh chương trình hàng năm, dự thảo Nghị quyết về sắp xếp, thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. Trung bình mỗi kỳ họp của Quốc hội, Ủy ban Pháp luật chịu trách nhiệm chủ trì từ 3 - 5 dự án luật, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách.

Bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội

Trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV, chính sách, pháp luật về xã hội tiếp tục được hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội. Với vai trò “gác cổng” cho Quốc hội về hệ thống pháp luật trong lĩnh vực xã hội, trên cơ sở phân tích chính sách, lắng nghe thông tin đa chiều trong nước và tham khảo kinh nghiệm quốc tế, Ủy ban về các vấn đề Xã hội đã chủ trì thẩm tra, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý các luật, pháp lệnh đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bám sát thực tiễn cuộc sống, bảo đảm tính kế thừa và phát triển.

Bài 1: Tổng tuyển cử 1946 - Kỷ nguyên mới của dân tộc

Qua hơn 75 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã trải qua 14 kỳ bầu cử và cùng với đó là nhiều kỳ bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp, pháp luật về bầu cử ở nước ta theo đó từ Hiến pháp - văn bản có hiệu lực pháp luật cao nhất đến các luật, văn bản hướng dẫn ngày càng được hoàn thiện, thể hiện rõ bản chất của Nhà nước "quyền lực thống nhất thuộc về Nhân dân". Chính điều này đã góp phần tạo dựng nên những kỳ bầu cử dân chủ, đoàn kết, thực chất và thành công.

Thước đo cải cách là sự hài lòng của dân

Nhiệm kỳ này, Chính phủ đã điều hành với một quyết tâm rất cao, những mục tiêu đề ra, nhất là chỉ tiêu kinh tế vi mô cơ bản đều đạt được. Nếu chúng ta đánh giá theo một chuỗi từ năm 2016 tới nay, về nợ công, lạm phát, tỷ giá hay lãi suất được kiểm soát rất cơ bản, tạo sự ổn định cho các thành phần kinh tế phát triển. Tôi đánh giá rất cao vấn đề này, kể cả chỉ tiêu tổng hợp về tăng trưởng kinh tế hay thu nhập bình quân đầu người cũng phản ánh sự phát triển của cả nước và phản ánh được thu nhập của người dân.

Phát huy sức trẻ trong hoạt động của Quốc hội

Với 131 đại biểu Quốc hội dưới 45 tuổi, chiếm 26,5% tổng số đại biểu Quốc hội, Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ của Quốc hội Khóa XIV đã tạo diễn đàn để các thành viên chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động nghị trường; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri trẻ và truyền tải những tâm tư, nguyện vọng của giới trẻ cả nước đến Quốc hội.

Khắc phục “nợ” thực hiện kiến nghị giám sát

Hoạt động giám sát của Quốc hội trong nhiệm kỳ Khóa XIV không chỉ được tăng cường mà còn không ngừng cải tiến, đổi mới cách thức thực hiện, tập trung vào những vấn đề bức xúc của cuộc sống. Từ những kết quả đã đạt được, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị sớm sửa đổi Luật Hoạt động giám sát để nâng cao hơn nữa hiệu lực giám sát, khắc phục tình trạng một số bộ, ngành vẫn “nợ” các kiến nghị giám sát, nhất là giám sát chuyên đề của Quốc hội.

Tập trung giám sát lĩnh vực tư pháp

Dành nguồn lực thúc đẩy kinh tế nông thôn

ĐBQH Nguyễn Thị Minh Trang (Vĩnh Long)

Lộ trình cụ thể, đầu tư tương xứng

Rời phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, sau phiên bế mạc Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV chiều 8.4, mỗi đại biểu Quốc hội đều có thể tự hào về một nhiệm kỳ thành công và để lại nhiều dấu ấn sâu đậm. Dẫu vậy, với những người đã có “duyên” được làm đại biểu của dân, bước chân dù rời nghị trường vẫn chưa thôi trăn trở về những việc chưa làm được và cả những việc đã làm được nhưng chưa thật trọn vẹn, trong đó có an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục… - những vấn đề vừa sát sườn với cuộc sống hàng ngày của người dân vừa liên quan đến sự phát triển bền vững trong dài hạn của đất nước.

Tư duy đột phá

Chia sẻ bên lề phiên bế mạc Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV, ĐBQH BÙI VĂN PHƯƠNG (Ninh Bình) kỳ vọng, với bộ máy Chính phủ vừa được kiện toàn, tập thể Chính phủ mới sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, có tư duy đột phá trong chỉ đạo, điều hành, với những bước đi thận trọng, cách làm chắc chắn, góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước hùng cường. Với Quốc hội, ông tin tưởng sẽ quy tụ được những đại biểu thực sự có tâm, có tầm, có bản lĩnh và trí tuệ, mang tiếng nói của Nhân dân, tiếng nói của cuộc sống đến nghị trường, dám chất vấn và đi đến cùng những vấn đề cuộc sống đang đòi hỏi mà cơ quan có trách nhiệm chưa đáp ứng được, chưa làm được…