ĐBQH Nguyễn Văn Hiển (Lâm Đồng): Chỉ xét xử trực tuyến khi không thể xét xử trực tiếp

Phát biểu thảo luận về Dự thảo Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến, đại biểu NGUYỄN VĂN HIỂN (Lâm Đồng) kiến nghị, Nghị quyết cần nêu rõ và đưa ra nguyên tắc là chỉ xét xử trực tuyến khi không thể xét xử trực tiếp được. Đồng thời quy định rõ về điều kiện sự đồng ý của các bên tham gia vào tổ chức phiên tòa trực tuyến phải được quy định ngay trong nghị quyết thay vì quy định trong thông tư hướng dẫn thi hành.

Bài 3: Bảo đảm công bằng, công minh và khách quan

Phát huy dân chủ trong công tác hiệp thương của Mặt trận

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất vào sáng 4.2, bắt đầu quy trình 5 bước hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Trong giai đoạn này, công tác hiệp thương của Mặt trận có ý nghĩa hết sức quan trọng. Do đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu phát huy dân chủ trong công tác hiệp thương của Mặt trận các cấp để góp phần bảo đảm thành công của cuộc bầu cử.

Lời hiệu triệu giàu sức sống nhất!

Với những mục tiêu và khát vọng phát triển đã được Đảng ta đề ra tại Đại hội lần thứ XIII, nhiều ý kiến nhấn mạnh, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, phải “phát huy thật tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo đúng phương châm người có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”. Đó cũng chính là lời hiệu triệu giàu sức sống nhất để quy tụ lòng dân, để mỗi người dân Việt Nam đều đồng lòng, dốc sức với Đảng và Nhà nước hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, hạnh phúc.

Bài 2: Xác định cơ cấu, thành phần chính xác, hợp lý

Số lượng các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương cũng như ở địa phương là rất lớn, trong khi số lượng đại biểu dân cử được bầu lại không nhiều nên hiệp thương để chuẩn xác lại cơ cấu, thành phần cho thật hợp lý là công việc tất yếu, phải tiến hành nhiều lần (theo quy định của Luật Bầu cử hiện hành là 3 lần).

Dẫn dắt và truyền cảm hứng

"Đại hội XIII của Đảng là kỳ Đại hội dẫn dắt và truyền cảm hứng", là "kỳ đại hội mà cảm xúc đong đầy ở nhiều cung bậc, để lại dấu ấn sâu đậm về sự phấn khởi, đoàn kết, thống nhất và tin tưởng", GS.TS. Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã chia sẻ như thế tại tọa đàm "Đại hội lần thứ XIII của Đảng và những dấu ấn nổi bật" vừa được tổ chức. Đó cũng làm cảm xúc, nhận định chung của các đại biểu tham dự tọa đàm.

Bài 1: Sự lãnh đạo của Đảng bảo đảm thắng lợi cuộc bầu cử

TS Bùi Ngọc Thanh - Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội 
Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (cuộc bầu cử), từ ngày 20.6.2020, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW về Lãnh đạo cuộc bầu cử; trong đó, xác định 9 nhiệm vụ quan trọng mà các cấp ủy, các tổ chức đảng phải lãnh đạo, chỉ đạo thực thi tốt nhất.

Đại hội của kỷ cương, đổi mới và sáng tạo

Khẳng định Đại hội lần thứ XIII của Đảng là Đại hội của kỷ cương, đổi mới và sáng tạo, các đại biểu Quốc hội tin tưởng, thành công của Đại hội XIII và những thành tựu đáng tự hào của đất nước trong bối cảnh nhiều khó khăn, thử thách chính là tiền đề vững chắc để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta cùng nhau hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước đã được Đại hội đề ra.

Lan tỏa tinh thần đổi mới và quyết tâm hành động

Thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong cảm nhận của nhiều đại biểu Quốc hội, là Đại hội của ý Đảng, lòng dân, của niềm tin và sự đổi mới. Đại hội đã đạt được những kết quả hết sức tốt đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ mới. Các đại biểu mong muốn, sau Đại hội, cần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển và quyết tâm hành động của Đại hội để đưa nhanh các nội dung Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Dấu mốc của công cuộc đổi mới lần hai

Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân ngay khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bế mạc sáng qua, 1.2, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh LÊ VIỆT TRƯỜNG khẳng định, Đại hội đã ghi dấu mốc cho công cuộc đổi mới lần thứ hai, một dấu ấn của thời kỳ mới. Việc xác định mục tiêu phát triển đến năm 2025, 2030 và 2045 đã cho thấy tầm nhìn bao quát của Đảng ta, đúc rút từ bài học kinh nghiệm 35 năm đổi mới đất nước; đồng thời tiếp cận xu thế phát triển của thế giới với tư duy hiện đại. Đại hội XIII mang theo quyết tâm cao độ đưa nước ta phát triển lên tầm cao mới.

Khát vọng dân tộc - cách tiếp cận mới, giàu tính nhân văn

Hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ bế mạc. Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền (Phú Yên) chia sẻ, đây là kỳ Đại hội đặc biệt. Trong đó, phải kể đến một nội dung mới và rất hợp lòng dân được nhấn mạnh trong văn kiện trình Đại hội, đó là khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của cả dân tộc. Đây là cách tiếp cận mới mẻ, đúng đắn và giàu tính nhân văn của Đảng ta. Khơi dậy khát vọng vươn lên của dân tộc sẽ cộng hưởng mạnh mẽ với đường lối đúng đắn của Đảng để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đã đề ra.