Tầm nhìn chiến lược đúng đắn, sáng tạo của Đảng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam (1954 - 1975), sự ra đời và hoạt động hiệu quả của “Đường Hồ Chí Minh trên biển” (1961 - 1975) là nhân tố góp phần quan trọng vào thắng lợi cuối cùng giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày mở “Đường Hồ Chí Minh trên biển” (23.10.1961 - 23.10.2021), chúng ta thêm một lần ôn lại chiến tích anh hùng mà thế hệ cha anh đã lập được, đồng thời qua đó khẳng định tầm nhìn chiến lược đúng đắn, sáng tạo của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh trước thử thách ngặt nghèo của lịch sử.

Tạo động lực và quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Vượt lên những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, năm 2020, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã điều chỉnh phương thức hoạt động, bảo đảm hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự được đặt ra từ trước khi xảy ra dịch. Thành công lớn đó có vai trò hết sức quan trọng của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội. Khẳng định, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC THỤ cũng nhấn mạnh, những kết quả đạt được sẽ tạo động lực và quyết tâm để Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên chủ động tham gia, tham mưu, nghiên cứu, tổng hợp và tổ chức phục vụ thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trong giai đoạn mới.

Quốc hội Khóa VI - Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất

Sau ngày miền Nam giải phóng, ở hai miền nước ta vẫn tồn tại hai nhà nước với hai Chính phủ: Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Vấn đề cấp bách trước mắt là phải thực hiện thống nhất nước nhà về mặt nhà nước.

Trách nhiệm, đoàn kết, hết lòng vì cử tri và Nhân dân

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu Tống Thanh Bình cho biết, trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, với tinh thần làm việc trách nhiệm, đoàn kết, hết lòng vì cử tri và Nhân dân, Đoàn ĐBQH tỉnh cơ bản đã đáp ứng được nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trên địa bàn. Những lời hứa, cam kết của Đoàn ĐBQH tỉnh đối với cử tri và Nhân dân cơ bản được thực hiện. Đây chính là niềm vui và động lực để các ĐBQH tỉnh tiếp tục thực hiện vai trò, trách nhiệm người đại biểu của Nhân dân.

Bài cuối: Quốc hội xây dựng, thông qua bản Hiến pháp đầu tiên

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập (2.9.1945), Chính phủ đã họp và quyết định tổ chức Tổng tuyển cử. Song song với Tổng tuyển cử là phải soạn thảo ngay một bản Hiến pháp để khi thành lập Quốc hội là có thể thảo luận, thông qua.

Không ngừng đổi mới, sáng tạo

Đánh giá kết quả hoạt động công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội (VPQH) năm 2020, Phó Chủ nhiệm VPQH, Chủ tịch Công đoàn cơ quan VPQH PHẠM THÚY CHINH cho biết, bám sát tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của VPQH, Công đoàn cơ quan đã không ngừng đổi mới, sáng tạo trong cách thức hoạt động, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Đẩy lùi vi phạm trong hoạt động điều tra

Đánh giá kết quả công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, tại phiên họp toàn thể lần thứ 16 vừa qua, các thành viên Ủy ban Tư pháp cho rằng, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự có nhiều chuyển biến tích cực, kéo giảm tỷ lệ oan, sai trong giai đoạn điều tra. Tuy nhiên, các thành viên Ủy ban cũng đề nghị, cần quyết liệt khắc phục những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực này, nhất là đẩy lùi và tiến tới chấm dứt những vi phạm trong giai đoạn điều tra ban đầu.

Bài 2: Quốc hội kiện toàn bộ máy nhà nước

Từ sau Kỳ họp thứ Nhất (đầu tháng 3.1946) đến Kỳ họp thứ Hai (cuối tháng 10.1946) của Quốc hội, nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc ngày càng nặng nề, phức tạp. Bên cạnh đó, nhân sự trong bộ máy có những biến đổi nhất định, do đó yêu cầu kiện toàn bộ máy nhà nước đặt ra cấp bách.

Bài 1: Những công việc quốc gia trọng đại trước và sau tổng tuyển cử

Quốc hội Việt Nam ra đời trong khói lửa của cuộc đấu tranh bảo vệ, gìn giữ nền độc lập non trẻ. Đó là Quốc hội lập quốc, Quốc hội của độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và đại đoàn kết toàn dân. Trong hoàn cảnh chiến tranh do thực dân Pháp gây ra đang lan rộng và ngày càng ác liệt, bọn phản động chống phá điên cuồng, nhưng trong năm 1946 Quốc hội vẫn tổ chức được 2 kỳ họp với những công việc lớn lao có ý nghĩa lịch sử trọng đại, hào hùng.

Bước tiến mới về công khai, minh bạch

Đây là ghi nhận và đánh giá chung của các thành viên Ủy ban Tư pháp về kết quả công tác của Viện Kiểm sát nhân dân các cấp và Tòa án nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Phiên họp toàn thể lần thứ 16 vừa qua. Các đại biểu cho rằng, mặc dù trong nhiệm kỳ này, yêu cầu, nhiệm vụ và áp lực rất lớn nhưng Viện Kiểm sát nhân dân các cấp, Tòa án nhân dân các cấp đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội đề ra.

Quan trọng là chất lượng

Từ thực tế sáp nhập khu dân cư, tổ dân phố vừa qua, trong dự thảo Nghị quyết quy định chi tiết hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri, hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp thể hiện theo hướng tăng số lượng cử tri tham gia hội nghị lấy ý kiến. Song thực tế, đây chỉ là số lượng cử tri tối thiểu cần có để tổ chức hội nghị, mà không giới hạn số lượng tối đa cử tri có thể tham gia. Vì thế, có sửa quy định này hay không cần phải cân nhắc. Quan trọng là chất lượng của hội nghị lấy ý kiến cử tri.