Cần giải pháp cả về chính sách và tổ chức thực hiện

Để thực hiện các mục tiêu Nghị quyết số 28-NQ/TW năm 2018 của Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, tại phiên thảo luận trực tuyến chiều qua, các đại biểu Quốc hội đề nghị, cần tiếp tục có các giải pháp mạnh mẽ hơn nữa cả về chính sách và tổ chức thực hiện để gia tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bởi dư địa từ khu vực này còn rất lớn. Trong đó, nhiều đại biểu đề nghị sớm xem xét điều chỉnh về chính sách, rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và đa dạng hóa hình thức tham gia, nhất là có phương thức và cách tính theo giá trị dòng tiền để tạo sự hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều người tham gia.

Kiên quyết loại bỏ những người không đủ tiêu chuẩn

Mặt trận Tổ quốc cần có kế hoạch cụ thể, tham gia cùng các cấp, các ngành tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, kiên quyết loại những người không đủ tiêu chuẩn. Đây là nhấn mạnh của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tại hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ ba, Khóa IX do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tổ chức, ngày 22.12.

Bài 2: Kiên quyết, nghiêm minh và nhân văn

Từ sau khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo), nhất là từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế được tiến hành kiên quyết, không khoan nhượng, không nương nhẹ, không làm oan, không bỏ lọt tội phạm, rất nghiêm minh, nhưng cũng rất nhân văn, có lý, có tình.

Trung với Đảng, hiếu với Dân

Những chiến công mang tầm vóc thời đại

Chọn cán bộ đúng để ít tham nhũng, tiêu cực

Mặt trận hiệp thương thế nào chuẩn được danh sách bầu cử thì chúng ta thực hiện được mục tiêu kép, chọn cán bộ đúng để thực hiện nghị quyết Đại hội tốt. Đồng thời, chọn cán bộ đúng để ít tham nhũng, tiêu cực, đỡ phải chống. Đây là ý kiến của ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ tư, Khóa IX tổ chức ngày 21.12, tại Hà Nội.

Bài 1: Thi hành nghiêm kỷ luật Đảng - tiền đề xử lý hành chính, hình sự

LTS: Kể từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (năm 2013), nhất là từ Đại hội XII của Đảng đến nay, công tác này đã được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bài bản, có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả cụ thể rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt. Kết quả đạt được đã cho thấy nhiều bài học quý, làm cơ sở để tiếp tục nhiệm vụ này trong những nhiệm kỳ tiếp sau. Từ số báo hôm nay, Báo Đại biểu Nhân dân đăng tải loạt bài: “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng - quyết tâm và hành động” nhằm làm rõ hơn quyết tâm “biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế”, “nói đi đôi với làm” của Đảng và Nhà nước ta trong cuộc chiến cam go, lâu dài này.

Đổi mới việc lấy ý kiến doanh nghiệp

Theo ghi nhận của nhiều hiệp hội doanh nghiệp, trong những năm gần đây, các cơ quan chức năng ngày càng coi trọng tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình soạn thảo, xem xét thông qua các văn bản quy phạm pháp luật. Tuy vậy còn một số tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục ở cả hai phía cơ quan chức năng và cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình xây dựng chính sách, soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật.

Mở rộng khối đại đoàn kết, tập hợp lực lượng chống Mỹ, cứu nước

Hỗ trợ sinh viên cử tuyển lập thân, lập nghiệp

Tại cuộc làm việc với Hội đồng Dân tộc, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo mong muốn Quốc hội ban hành thêm chính sách hỗ trợ sinh viên cử tuyển chưa bố trí được việc làm theo hướng những sinh viên này cần được hỗ trợ một lần hoặc được đi đào tạo lại ngành nghề khác phù hợp. Nếu chính sách này được ban hành, theo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, sẽ tạo thêm điều kiện cho sinh viên cử tuyển có điều kiện tự lập thân, lập nghiệp phù hợp tại địa phương.

Tạo đột phá trong bảo vệ môi trường

Với mục tiêu cao nhất là cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã có cách tiếp cận mới, tư duy mới về bảo vệ môi trường và được mong đợi sẽ tạo ra đột phá về bảo vệ môi trường thời gian tới.