Cần giải pháp cả về chính sách và tổ chức thực hiện

Để thực hiện các mục tiêu Nghị quyết số 28-NQ/TW năm 2018 của Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, tại phiên thảo luận trực tuyến chiều qua, các đại biểu Quốc hội đề nghị, cần tiếp tục có các giải pháp mạnh mẽ hơn nữa cả về chính sách và tổ chức thực hiện để gia tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bởi dư địa từ khu vực này còn rất lớn. Trong đó, nhiều đại biểu đề nghị sớm xem xét điều chỉnh về chính sách, rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và đa dạng hóa hình thức tham gia, nhất là có phương thức và cách tính theo giá trị dòng tiền để tạo sự hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều người tham gia.

Bài cuối: Bảo đảm thống nhất tư tưởng - lý luận - thực tiễn

Loại công việc nổi bật và cấp bách thứ tư cần được tiếp tục giải quyết đồng bộ và thống nhất trong cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận hiện nay, đó là cơ chế vận hành phát triển và đấu tranh tư tưởng, lý luận.

Cần cách tiếp cận mới

4 năm qua, kết quả giảm nghèo ở những vùng “lõi nghèo” đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, nhiều thách thức trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo vẫn đang đặt ra với khu vực này, đòi hỏi phải có cách tiếp cận mới. Theo đó, không chỉ thực hiện bằng chính sách giảm nghèo, cần kết hợp với chính sách dân tộc, gia tăng nguồn lực đầu tư…

Bài 5: Tầm nhìn chính trị chiến lược và khát vọng phát triển

Với cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận hiện nay, trong rất nhiều trọng sự, cần tiếp tục giải quyết đồng bộ và thống nhất 6 loại công việc nổi bật và cấp bách.

Bài 4: Tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực tiễn sinh động ở Việt Nam

Hơn bao giờ hết, công tác tư tưởng, lý luận tiếp tục đứng trên nền tảng học thuyết Marx - Lenin để soi rọi, kiến giải những vấn đề nóng bỏng của thời đại ngày nay, trực tiếp những vấn đề của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội, để xem xét, luận chiếu tối thiểu những vấn đề đó một cách chủ động và hiệu quả.

Giữ tinh thần cốt lõi Nghị quyết 76 của Quốc hội

Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, Chính phủ đang xây dựng trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 vừa được Chính phủ tổ chức, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội Nguyễn Thúy Anh đề nghị, cần bảo đảm tinh thần cốt lõi tại Nghị quyết 76 của Quốc hội, nhất là yêu cầu áp dụng phương pháp đo lường nghèo đa chiều, bố trí nguồn lực theo kết quả đầu ra...

Bài 3: Chủ động tiên lượng, từng bước khắc chế hiệu quả sự chống phá

​​​​​​​Hơn bất cứ một cuộc cách mạng nào khác trong lịch sử, chủ nghĩa xã hội muốn phát triển, tự nó phải đổi mới, phải cải cách, phải biết tự bảo vệ nó. Từ sự thất bại của chủ nghĩa xã hội vừa qua, chúng ta phải biết đoạn tuyệt với những gì bị đào thải và ra đi mãi mãi nhưng không được phép quên những bài học lịch sử, nhất là những bài học thất bại.

Bài 2: Đổi mới, cải cách toàn diện công tác tư tưởng, lý luận

Phát triển không phải là con đường thẳng tắp, càng không phải là một cuộc duyệt binh. Lịch sử chưa bao giờ thế. Chủ nghĩa xã hội khủng hoảng là điều tự nhiên, là cú sốc ngoài ý muốn, trong mỗi bước trưởng thành. Nếu hiểu sự phát triển của nó bao hàm cả tiến lên và giật lùi, giữa ngưng đọng và nhảy vọt, giữa tuần tự với nhảy vọt biện chứng, thậm chí cả những bước phát triển đứt đoạn trong liên tục hơn 200 năm qua, thì khủng hoảng đối với chủ nghĩa xã hội không có gì lạ cả. Đó là những “cơn sốt vỡ da” của sự trưởng thành, của sự phát triển. Vấn đề là phải có khả năng tiên liệu tất cả điều đó để chủ động sửa chữa và giải quyết tất cả.

Không dừng, không nghỉ, không chùng xuống, mà ngày càng quyết liệt, hiệu quả hơn

Sáng nay, 12.12, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 khai mạc tại Hà Nội. Đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng, tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng của cả nhiệm kỳ Đại hội XII và từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (tháng 2.2013) đến nay.

Bài 1: Những thách thức trong thời đại mới

LTS: Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch ra sức phản bác quan điểm, đường lối của Đảng, phủ định con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội. Từ số báo này, Báo Đại biểu Nhân dân đăng tải loạt bài “Sứ mệnh và tiền đồ của chủ nghĩa xã hội Việt Nam - thách thức từ cuộc đấu tranh, phát triển tư tưởng, lý luận hiện nay” của TS. Nhị Lê để thêm những kiến giải thuyết phục về con đường đúng đắn mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và kiểm soát quyền lực

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ LÊ NHƯ TIẾN cho rằng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng ta trong nhiệm kỳ này đã có bước tiến mạnh mẽ, với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, thể hiện tinh thần “quyết liệt, không dừng, không nghỉ”. Trong nhiệm kỳ tới, cần làm quyết liệt hơn các biện pháp phòng, chống tham nhũng. Đặc biệt, phải gắn phòng, chống tham nhũng với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và kiểm soát quyền lực.