Cần giải pháp cả về chính sách và tổ chức thực hiện

Để thực hiện các mục tiêu Nghị quyết số 28-NQ/TW năm 2018 của Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, tại phiên thảo luận trực tuyến chiều qua, các đại biểu Quốc hội đề nghị, cần tiếp tục có các giải pháp mạnh mẽ hơn nữa cả về chính sách và tổ chức thực hiện để gia tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bởi dư địa từ khu vực này còn rất lớn. Trong đó, nhiều đại biểu đề nghị sớm xem xét điều chỉnh về chính sách, rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và đa dạng hóa hình thức tham gia, nhất là có phương thức và cách tính theo giá trị dòng tiền để tạo sự hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều người tham gia.

Phát huy vai trò "rường cột của nước nhà"

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa Luật Thanh niên năm 2020 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Dù vậy, kể từ thời điểm được Quốc hội thông qua đến nay, cảm nhận chung là việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Luật vào cuộc sống còn khá chậm. Tại Hội thảo “Giám sát kế hoạch triển khai Luật Thanh niên” do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam vừa phối hợp tổ chức, các đại biểu nhấn mạnh, cần có cơ chế cụ thể để thanh niên tham gia giám sát việc thi hành, bảo đảm thực thi hiệu quả các điều luật, từ đó, phát huy đầy đủ vai trò rường cột của thanh niên trong sự phát triển của đất nước.

Vận động kiều bào trong bối cảnh mới

Chưa gắn với thực tiễn, đặc thù của địa phương

Theo ghi nhận của Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc, ở một số địa phương, khoa học và công nghệ chưa thực sự được coi trọng, gắn bó chặt chẽ trong kế hoạch phát triển KT - XH. Công tác tổ chức thực hiện của các địa phương có lúc, có nơi còn chậm, mang tính hình thức, chưa thường xuyên. Việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về khoa học và công nghệ thiếu chủ động, đổi mới, chưa gắn với thực tiễn đặc thù của địa phương.

Bài cuối: Quốc pháp - Lòng Dân - Đảng cương - và Tín nhiệm quốc tế

Bài cuối: Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan thú y

Với đặc thù là ngành kỹ thuật chuyên sâu và để thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về thú y, các nước trên thế giới đều có hệ thống thú y ngành dọc từ Trung ương đến địa phương. Ở nước ta, quá trình sắp xếp lại hệ thống thú y các cấp theo hướng giảm đầu mối, con người đã tác động lớn đến hoạt động chuyên môn. Thực tế này đòi hỏi cần có giải pháp tăng cường năng lực cho hệ thống cơ quan thú y.

Bài 3: Nhân dân - chủ thể của mọi quyền lực nhà nước

Bài 3: Sẽ thực hiện kiểm dịch động vật thế nào?

Việc thực hiện các hiệp định thương mại thế hệ mới đòi hỏi phải kiểm soát chặt chẽ kiểm dịch động vật, truy xuất nguồn gốc động vật, sản phẩm động vật, cũng như về an toàn thực phẩm. Ngay khi làm hồ sơ đăng ký xuất khẩu, cơ quan chức năng đã phải cung cấp tài liệu chứng minh Việt Nam có hệ thống cơ quan thú y đầy đủ và xuyên suốt. Vì thế, tổ chức cơ quan thú y như thế nào để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ kiểm dịch động vật là vấn đề phải đặt ra.

Bài 2: Rà soát tổng thể để sắp xếp phù hợp

Trong quá trình tiến hành sắp xếp, giảm mạnh đầu mối quản lý, cung cấp dịch vụ nông nghiệp tại các địa phương, trong đó có cơ quan thú y, nước ta phải đương đầu với một số dịch bệnh nghiêm trọng, nhất là dịch tả lợn châu Phi. Điều này cộng với việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ hơn về kiểm định động vật, đã cho thấy khó khăn, bất cập từ quá trình sắp xếp nêu trên.

Giao dịch bất động sản qua "sàn" sẽ ngăn được đầu cơ, thổi giá?

Thời gian qua, giá bất động sản tại một số địa phương bị đẩy lên cao, không theo giá trị đầu tư thật. Để kiểm soát đầu cơ, thổi giá bất động sản, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam Nguyễn Văn Đính cho rằng, nên bắt buộc việc mua - bán bất động sản phải thông qua sàn giao dịch.

"Chìa khóa" thực hiện các chủ trương mới của Đảng

Để bảo đảm yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn sắp tới, góp ý về các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, yếu tố then chốt là phải dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo, xem đây là "chìa khóa" để thực hiện các chủ trương mới của Đảng về chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực khoa học công nghệ. Cùng với đó, phải có cơ chế cụ thể để bảo vệ cán bộ dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thách thức và đột phá vì lợi ích chung.