Định kỳ 5 năm rà soát quy mô tổng sản phẩm trong nước

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê đã bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với bộ, ngành và địa phương định kỳ 5 năm rà soát quy mô tổng sản phẩm trong nước (GDP), báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, quyết định việc đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước. Đánh giá lại quy mô GDP trong quá trình biên soạn số liệu GDP và lập hệ thống tài khoản quốc gia là công việc thường xuyên và định kỳ ở mỗi quốc gia.

Dấu mốc của công cuộc đổi mới lần hai

Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân ngay khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bế mạc sáng qua, 1.2, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh LÊ VIỆT TRƯỜNG khẳng định, Đại hội đã ghi dấu mốc cho công cuộc đổi mới lần thứ hai, một dấu ấn của thời kỳ mới. Việc xác định mục tiêu phát triển đến năm 2025, 2030 và 2045 đã cho thấy tầm nhìn bao quát của Đảng ta, đúc rút từ bài học kinh nghiệm 35 năm đổi mới đất nước; đồng thời tiếp cận xu thế phát triển của thế giới với tư duy hiện đại. Đại hội XIII mang theo quyết tâm cao độ đưa nước ta phát triển lên tầm cao mới.

Khát vọng dân tộc - cách tiếp cận mới, giàu tính nhân văn

Hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ bế mạc. Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền (Phú Yên) chia sẻ, đây là kỳ Đại hội đặc biệt. Trong đó, phải kể đến một nội dung mới và rất hợp lòng dân được nhấn mạnh trong văn kiện trình Đại hội, đó là khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của cả dân tộc. Đây là cách tiếp cận mới mẻ, đúng đắn và giàu tính nhân văn của Đảng ta. Khơi dậy khát vọng vươn lên của dân tộc sẽ cộng hưởng mạnh mẽ với đường lối đúng đắn của Đảng để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đã đề ra.

Tiên phong tạo dựng, gìn giữ môi trường hòa bình để phát triển

Trao đổi với báo chí về những định hướng lớn trong công tác đối ngoại được đề ra trong văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nêu rõ: Điểm nhấn của văn kiện trình Đại hội là xác định nhiệm vụ đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong trong tạo dựng và gìn giữ môi trường hòa bình, tranh thủ điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển và đổi mới đất nước cũng như nâng cao vị thế của Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên, văn kiện nêu rõ đối ngoại gồm ba trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân.

Hành động mạnh mẽ, hiện thực hóa khát vọng hùng cường

Chiều tối qua, Đại hội XIII của Đảng đã tiến hành bỏ phiếu và bầu đủ 200 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Trao đổi với báo chí, các đại biểu nhận định, các đồng chí được bầu đều tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, có lập trường tư tưởng vững vàng và có tinh thần đổi mới, sáng tạo, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo đất nước trong giai đoạn mới. Các đại biểu cũng mong muốn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII sẽ hành động mạnh mẽ, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường.

Chính sách đồng bộ "kích hoạt" nền nông nghiệp sinh thái

Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định nông nghiệp chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Trao đổi với báo chí, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan nhấn mạnh, vừa phát huy giá trị, thành tựu của nông nghiệp vừa phải chuẩn bị sẵn sàng với tư duy mới về nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp chia sẻ, nông nghiệp thông minh… Tất cả những điều này sẽ được kích hoạt trên từng cánh đồng, từng thửa ruộng; kích hoạt từ nông dân, doanh nghiệp, hệ thống quản lý Nhà nước để cùng hướng đến mục tiêu tạo ra giá trị gia tăng đột biến hơn.

Luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên đầu

Trao đổi bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiều đại biểu đánh giá, quy trình nhân sự thực hiện theo 5 bước hiện nay giúp công tác nhân sự thực hiện kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, được đánh giá bằng thông tin nhiều chiều, xuyên suốt, liên tục và từ kết quả công việc cụ thể. Với quy trình này, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn đội ngũ cán bộ tiêu biểu về năng lực, trình độ, đạo đức - những người luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên đầu.

Thẳng thắn, sôi nổi và trách nhiệm

Trao đổi với báo chí bên lề ngày làm việc chính thức thứ ba của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, các đại biểu đánh giá không khí thảo luận rất sôi nổi, thẳng thắn và trách nhiệm; các tham luận được chuẩn bị chu đáo, bám sát các nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt là những đột phá chiến lược đã được nêu trong Báo cáo chính trị. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chia sẻ về các nội dung tâm đắc được đề cập trong các văn kiện trình Đại hội và quyết tâm thực hiện các mục tiêu đề ra.

Xây dựng thể chế vượt trội, đột phá

Các nội dung về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số... đã được thể hiện đậm nét, đồng bộ, hệ thống, xuyên suốt trong văn kiện trình Đại hội, có sự kế thừa, phát triển từ những bài học thành công và hạn chế thời gian qua, có tính đến các bối cảnh mới ở trong nước và quốc tế. Nhấn mạnh điều này, tại phiên thảo luận về văn kiện Đại hội sáng qua, nhiều đại biểu cũng cho rằng trong giai đoạn tới, để thúc đẩy các lĩnh vực này cần tập trung xây dựng thể chế vượt trội, với cách làm mới, đột phá trên cơ sở phát huy nội lực và phải chấp nhận rủi ro trong hoạt động đổi mới sáng tạo.

Xây dựng khuôn khổ pháp lý bảo vệ vững chắc thành quả

Đất nước càng thành công, các thế lực thù địch càng điên cuồng chống phá… Chúng sử dụng tất cả công nghệ mới để chống phá một cách rất tinh vi nên cuộc đấu tranh này sẽ là một cuộc đấu tranh bền bỉ, thường xuyên, quyết liệt, đồng bộ. Nhấn mạnh điều này trong cuộc trao đổi với báo chí bên lề ngày làm việc chính thức thứ hai của Đại hội lần thứ XIII, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cũng đặc biệt lưu ý vai trò của những người làm công tác lý luận, xây dựng luận cứ, các cơ quan thông tin truyền thông, việc xây dựng khuôn khổ pháp lý để bảo vệ vững chắc tất cả thành quả của chúng ta.

Nhìn nhận lại vai trò của văn hóa

Để cụ thể hóa những quan điểm mới về văn hóa tại dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, thực hiện sứ mệnh văn hóa “soi đường cho quốc dân đi”, trao đổi với báo chí bên lề ngày làm việc chính thức thứ hai của Đại hội lần thứ XIII, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình cho rằng, điều cần làm trước tiên là cả hệ thống phải nhìn nhận lại, nhận thức được tầm quan trọng của văn hóa trong sự phát triển của đất nước.