Đưa quan hệ hợp tác Nghị viện ngày càng thực chất, hiệu quả

Với chủ đề mang đậm tính thời sự và thực tiễn: các biện pháp ứng phó với đại dịch Covid-19, cuộc thảo luận bàn tròn giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hungary được tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội Hungary. Đây là hoạt động thiết thực trong tổng thể quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội, cụ thể hóa Thỏa thuận hợp tác được hai cơ quan lập pháp ký năm 2008. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, cần tiếp tục tổ chức những hoạt động và hình thức hợp tác tương tự, nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai Quốc hội, đưa quan hệ hợp tác giữa hai bên đi vào thực chất, hiệu quả.

Quyền tự ứng cử không bị hạn chế

Mọi công dân Việt Nam đủ điều kiện đều có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. Quyền tự ứng cử không bị hạn chế. Người ứng cử đều có quyền lợi như nhau. Việc thẩm định hồ sơ đối với người tự ứng cử được thực hiện đồng thời với việc thẩm định hồ sơ của các cá nhân được các cơ quan, đơn vị giới thiệu. Quy trình thẩm định như nhau khi xem xét về các tiêu chuẩn, lịch sử chính trị, những vấn đề liên quan đến pháp luật nếu có, ý kiến phản ánh của Nhân dân, những vấn đề cần phải làm rõ, xác minh...

Những thành tựu vĩ đại của một thời kỳ "máu lửa"

Những thành tựu vĩ đại của một thời kỳ "máu lửa"

Trong hoàn cảnh thực dân Pháp mưu toan cướp nước ta một lần nữa, chiến tranh do chúng gây ra đã lan rộng và ngày càng ác liệt trên toàn cõi Việt Nam; bọn phản động chống phá điên cuồng, nhưng cuộc Tổng tuyển cử ngày 6.1.1946 đã kết thúc thắng lợi vang dội. Dù còn bộn bề công việc kháng chiến, kiến quốc, nhưng chỉ chưa đầy hai tháng sau ngày Tổng tuyển cử, Quốc hội đã tổ chức kỳ họp đầu tiên thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn lịch sử hào hùng cho đến tận hôm nay và mai sau. 

Đồng hành với quá trình đổi mới của Quốc hội

Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Bùi Văn Xuyền ghi nhận, thời gian qua, hoạt động của Văn phòng Quốc hội đã liên tục được đổi mới, ngày càng hiệu quả hơn, sát với nhu cầu đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Cơ quan tham mưu, giúp việc cho Quốc hội cũng luôn giữ tinh thần cầu thị, liên tục tổng kết, đánh giá để qua đó dần hoàn thiện tổ chức bộ máy, phương thức làm việc.

Chất lượng đại biểu phải đặt lên hàng đầu

Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã nêu rõ: “không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn”. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam HẦU A LỀNH cho rằng, quan điểm này thông suốt từ Đại hội Đảng cho đến bầu cử đại biểu Quốc hội. Đồng thời nhấn mạnh, chúng ta quan tâm về cơ cấu, thành phần, nhưng chất lượng đại biểu phải được đặt lên hàng đầu.

Tận tình, chu đáo, trách nhiệm

Chia sẻ về 3 nhiệm kỳ nhận được sự hỗ trợ, tham mưu của Văn phòng Quốc hội, các vụ chuyên môn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc ĐINH THỊ PHƯƠNG LAN khẳng định, đội ngũ chuyên viên, người giúp việc của Văn phòng Quốc hội, vụ chuyên môn đã luôn tận tình, chu đáo, hỗ trợ các đại biểu Quốc hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với cái tâm, cái tình nồng ấm.

Bảo tồn tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc

Tại Hội thảo tham vấn vận động chính sách tái khởi động giáo dục song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ do Hội đồng Dân tộc tổ chức, các đại biểu cho rằng, dạy học song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ với tính ưu việt, hiệu quả của nó đã góp phần thực hiện mục tiêu kép, vừa nâng cao chất lượng học tập, vừa góp phần bảo tồn tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc, văn hóa dân tộc cho học sinh dân tộc thiểu số. Đây còn là hình thức tổ chức dạy tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số, cần được phát huy thời gian tới.

Nhân dân là chủ thể, trung tâm trong chiến lược phát triển đất nước

Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định, phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan điểm “dân là gốc”, trong đó đặc biệt đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của Nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước. Thấm nhuần và thực hành nhuần nhuyễn các nội dung cụ thể được khẳng định tại các Văn kiện Đại hội sẽ khơi dậy sức mạnh và tiềm năng to lớn trong Nhân dân, quy tụ được lòng dân chung sức đồng lòng với Đảng, Nhà nước thực hiện khát vọng phát triển đất nước thịnh vượng và hạnh phúc.

Tận tụy, sáng tạo với tinh thần trách nhiệm cao nhất

Chuyển mạnh sang kiểm soát kết quả đầu ra

Cải cách thể chế tiếp tục là một trong 3 đột phá chiến lược được Đảng ta xác định tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII. Theo PGS,TS Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, cải cách thể chế, luật pháp trong giai đoạn tới phải chuyển mạnh từ kiểm soát quy trình và việc tuân thủ quy trình sang đánh giá, kiểm soát kết quả đầu ra.