Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh

Qua thực tiễn thí điểm ứng dụng khoa học - công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng cho thấy, việc thực hiện cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đã tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy sự phát triển của đơn vị kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đối với các lĩnh vực liên quan như công nghệ thông tin, công nghiệp ô tô, xe máy. Đó là nhận định chung của nhiều ý kiến tại Hội thảo quốc tế về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát do Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì tổ chức vừa qua.

Quyết định mang tính lịch sử, nhân văn sâu sắc

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 được bình chọn là một trong 10 sự kiện nổi bật nhất trong hoạt động của Quốc hội năm 2020. Và hơn thế, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC HÀ NGỌC CHIẾN cho rằng, đây còn là quyết định mang tính lịch sử, có ý nghĩa chính trị xã hội và nhân văn sâu sắc, gửi gắm niềm tin và quyết tâm của Quốc hội trong tạo cơ chế, chính sách để đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng phát triển.

Hoàn thành thắng lợi mục tiêu tài chính - ngân sách 5 năm

“Dư địa tài khóa tích lũy từ việc cơ cấu lại ngân sách nhà nước và nợ công trong giai đoạn 2016 - 2019 đã giúp bảo đảm cân đối ngân sách năm 2020 cả ở cấp Trung ương và địa phương; qua đó, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu tài chính - ngân sách 5 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết của Quốc hội”, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải chia sẻ với Báo Đại biểu Nhân dân trước thềm xuân của một thập kỷ mới.

Dấu mốc quan trọng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Ngày 15.2.1961, Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập. Đây là dấu mốc có ý nghĩa rất quan trọng đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Nhân dân ta. Hướng đến kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam, chúng ta càng nhận thức sâu sắc, toàn diện hơn về sự chỉ đạo chiến lược của Đảng ở thời điểm mang tính chất “bản lề” trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước - nhân tố giữ vai trò quyết định đến mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Chọn người tiêu biểu nhất

Việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tổ chức hội nghị cử tri lấy ý kiến đối với người ứng cử… là giai đoạn hết sức quan trọng trong quy trình bầu cử nhằm bảo đảm hợp lý cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cũng như lập danh sách sơ bộ và lựa chọn, lập danh sách chính thức người ứng cử. Hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam về việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 có nhiều điểm mới đáng chú ý nhằm lựa chọn được những người tiêu biểu nhất ra ứng cử.

Tiền đề cho bước phát triển nhảy vọt

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng nhờ vào những đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế. Nhấn mạnh điều này, PGS.TS. Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội (Hà Nội) tin tưởng, những nội dung được bàn thảo và quyết định tại Đại hội XIII sẽ tạo tiền đề cho bước phát triển nhảy vọt trong giai đoạn tới.

Lo Tết ấm cho người lao động

Tết Nguyên đán đang tới gần, các địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống cũng như hỗ trợ, giúp đỡ công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn đón Tết sum vầy, đầm ấm. Cùng với đó, rà soát, nắm bắt số lượng người lao động không thể về quê đón Tết vì lý do dịch bệnh để có kế hoạch chăm lo, bảo đảm mọi công nhân đều có Tết.

Bài 3: Bảo đảm công bằng, công minh và khách quan

Phát huy dân chủ trong công tác hiệp thương của Mặt trận

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất vào sáng 4.2, bắt đầu quy trình 5 bước hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Trong giai đoạn này, công tác hiệp thương của Mặt trận có ý nghĩa hết sức quan trọng. Do đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu phát huy dân chủ trong công tác hiệp thương của Mặt trận các cấp để góp phần bảo đảm thành công của cuộc bầu cử.

Lời hiệu triệu giàu sức sống nhất!

Với những mục tiêu và khát vọng phát triển đã được Đảng ta đề ra tại Đại hội lần thứ XIII, nhiều ý kiến nhấn mạnh, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, phải “phát huy thật tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo đúng phương châm người có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”. Đó cũng chính là lời hiệu triệu giàu sức sống nhất để quy tụ lòng dân, để mỗi người dân Việt Nam đều đồng lòng, dốc sức với Đảng và Nhà nước hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, hạnh phúc.

Bài 2: Xác định cơ cấu, thành phần chính xác, hợp lý

Số lượng các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương cũng như ở địa phương là rất lớn, trong khi số lượng đại biểu dân cử được bầu lại không nhiều nên hiệp thương để chuẩn xác lại cơ cấu, thành phần cho thật hợp lý là công việc tất yếu, phải tiến hành nhiều lần (theo quy định của Luật Bầu cử hiện hành là 3 lần).