Đưa quan hệ hợp tác Nghị viện ngày càng thực chất, hiệu quả

Với chủ đề mang đậm tính thời sự và thực tiễn: các biện pháp ứng phó với đại dịch Covid-19, cuộc thảo luận bàn tròn giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hungary được tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội Hungary. Đây là hoạt động thiết thực trong tổng thể quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội, cụ thể hóa Thỏa thuận hợp tác được hai cơ quan lập pháp ký năm 2008. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, cần tiếp tục tổ chức những hoạt động và hình thức hợp tác tương tự, nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai Quốc hội, đưa quan hệ hợp tác giữa hai bên đi vào thực chất, hiệu quả.

Đổi mới mạnh mẽ trong công tác cán bộ

Theo nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương NGUYỄN ĐỨC HÀ, trong quá trình tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, hai nội dung quan trọng là văn kiện và nhân sự được tiến hành công phu, bài bản, chất lượng, với nhiều điểm mới quan trọng. Đặc biệt là công tác cán bộ có những đổi mới mạnh mẽ.

Kiên quyết chống mọi biểu hiện tham nhũng, tiêu cực

“Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn và có chiều hướng thuyên giảm”. Đây là một trong những nhận định nêu trong Báo cáo tổng kết về công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020 tại Hội nghị toàn quốc vừa qua. Đánh giá này đã phản ánh đúng những kết quả, nỗ lực của các cấp, các ngành, cho thấy bước đầu đạt được mục tiêu “ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng” của Đảng và Nhà nước ta.

Nâng cao hơn nữa nhận thức giới trong hoạt động lập pháp

Mặc dù quy định về lồng ghép giới, bảo đảm bình đẳng giới trong hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật đã có từ lâu nhưng theo Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG, vẫn cần tiếp tục nâng cao nhận thức về giới trong hoạt động lập pháp, đặc biệt là nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên cơ quan soạn thảo bởi hiện nay, việc đánh giá tác động chính sách về giới trong nhiều dự án luật vẫn rất hình thức, thậm chí là đối phó, chưa đạt yêu cầu nên khi cụ thể hóa thành các điều luật cũng chưa thực sự bảo đảm được bình đẳng giới.

Không ngập ngừng, chờ đợi, phải quyết liệt, hiệu quả hơn nữa

Với sự vào cuộc quyết liệt, tích cực, nghiêm túc, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị đã có những chuyển động bước đầu. Nhưng nhìn chung, so với kết quả và mong muốn, các địa phương, đơn vị phải triển khai nhiệm vụ này quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, với quyết tâm chính trị cao hơn nữa.

Khát vọng vươn xa từ cội nguồn Pác Bó

Những ngày đầu năm mới 2021, chúng tôi không khỏi bồi hồi xúc động khi được lên thăm Cao Bằng, cái nôi của cách mạng, đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm Quốc hội Việt Nam (6.1.1946 - 6.1.2021) và 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam sau 30 năm bôn ba hải ngoại tìm đường cứu nước (28.1.1941 - 28.1.2021).

Kỳ 3: Cái gốc vẫn là kiểm soát quyền lực

Không kiểm soát quyền lực (dù là quyền lực chính trị hay quyền lực kinh tế…) thì không thể nói tới sự tồn tại hợp lý hay phát triển của bất cứ thể chế chính trị nào. Đảng lãnh đạo, Nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý hợp thành cơ chế tổng hòa trong quản lý toàn bộ xã hội; phải đặc biệt chú trọng nắm vững và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn: giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ. Đó là ba mối quan hệ chính trị cơ bản nhất ở Việt Nam hiện nay nhằm kiến tạo và thực thi những vấn đề cơ bản của thể chế chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa. Có thể nói, đây là vấn đề căn bản của mọi vấn đề, quán xuyến và xuyên suốt mọi phương diện của đời sống chính trị xã hội đất nước.

Kỳ 2: Phòng, chống tham nhũng và khắc chế chủ nghĩa dân túy

Chuẩn bị chu đáo, bài bản, kỹ lưỡng

Khẳng định công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng rất chu đáo, bài bản, kỹ lưỡng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam NGUYỄN TÚC nêu rõ, Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Công tác nhân sự cũng được tiến hành từng bước, từng việc, từng khâu một cách kỹ lưỡng, thận trọng, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch, làm đến đâu chắc đến đó.

Kỳ 1: Những “con ngựa thành Tơ roa” và chủ nghĩa dân túy mới

Lời Tòa soạn: Sau 35 năm đổi mới toàn diện, đồng bộ, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn nhưng cũng đứng trước nhiều thách thức lớn, đan xen nhau, tác động tổng hợp và diễn biến khó lường. Đặc biệt, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; tệ quan liêu, tham nhũng còn nghiêm trọng; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đặc biệt chủ nghĩa dân túy dưới nhiều hình thức đang gây tác hại không nhỏ đến lòng tin của nhân dân.Từ số báo này, Báo Đại biểu Nhân dân giới thiệu loạt bài viết “Sinh tử phòng, chống “giặc nội xâm” và chủ nghĩa dân túy” của TS Nhị Lê.

Quyết tâm cao, mạnh mẽ, hiệu quả hơn

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2020, Ban Nội chính Trung ương đã thực hiện tốt nhiệm vụ là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, điều hòa, phối hợp, huy động lực lượng trong phòng, chống tham nhũng và phát hiện, xử lý tham nhũng. Ghi nhận nỗ lực này của ngành nội chính Đảng, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành nội chính Đảng năm 2020, triển khai công tác năm 2021, các đại biểu cũng nhấn mạnh, phòng, chống tham nhũng phải làm với quyết tâm cao hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ tới.