Mở cánh cửa hoàn lương

Nhằm hỗ trợ cho những phạm nhân chấp hành xong án tù tái hòa nhập cộng đồng, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ về vốn và đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định. Trong đó, phải kể đến Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 17.4.2020 quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu

Trưởng phòng Bảo vệ trẻ em, Cục Trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Hoa cho rằng: "Qua các con số được thống kê, số vụ xâm hại trẻ em trên cả nước năm 2020 có xu hướng giảm. Tuy nhiên, tình trạng xâm hại trẻ em vẫn còn diễn biến phức tạp và gây nhức nhối trong xã hội".

Hòa giải viên được hưởng mức thù lao tối đa 1,5 triệu đồng/1 vụ việc

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2021/NĐ-CP quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.

Hướng dẫn thủ tục miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Có hiệu lực thi hành từ 8.3.2021, Thông tư 06/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13.6.2019 về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Bộ Tài chính đã quy định cụ thể về hồ sơ miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

Nghị quyết Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030

Trên cơ sở kế thừa Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020, tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030.

Bổ sung quy định chuyển cửa khẩu hàng nhập tại cảng cạn Long Biên (Hà Nội)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 07/2021/QĐ-TTg, trong đó bổ sung quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn Long Biên, thành phố Hà Nội.

Không nên đánh đồng!

Theo Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức thì khi nâng ngạch, chuyển ngạch, thăng hạng... đều phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ, quản lý nhà nước tương ứng. Đối với các ngành chuyên môn đặc thù còn có thêm chứng chỉ bồi dưỡng nghề nghiệp như ngành giáo dục gọi là chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em

Chiều 1.3, Ủy ban Quốc gia về trẻ em đã có công văn yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng ngừa trẻ em bị rơi, ngã.

Sớm ban hành thông tư hướng dẫn

Thu thuế người bán sản phẩm trên các nền tảng số đang là một thách thức không nhỏ đối với cơ quan quản lý. Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế, có hiệu lực từ ngày 5.12.2020 có góp phần giải quyết vấn đề trên?

Giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BTC quy định mức thu, khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt, giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt so với hiện hành nhằm hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Chống lãng phí phải thực chất

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 5.2.2021 về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của TP Hà Nội. Một trong những yêu cầu được thành phố đề ra là thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải bảo đảm thực chất, có kết quả cụ thể, gắn với việc đánh giá, kiểm tra theo quy định.