“Vaccine” nào cho thị trường bảo hiểm ?

Mới đây, cơ quan soạn thảo đã trình và xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Dự thảo Luật Kinh doanh Bảo hiểm (sửa đổi) gồm 8 chương, 156 điều, trong đó sửa đổi 81 điều, bổ sung 58 điều, bãi bỏ 33 điều và giữ nguyên 17 điều so với Luật Kinh doanh bảo hiểm hiện hành. PGS. TS ĐINH TRỌNG THỊNH (Học viện Tài Chính) đã trao đổi với Báo điện tử đại biểu nhân dân xung quanh vấn đề này.

Tổng kết thi hành Luật Quảng cáo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch Tổng kết thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết, nhằm đánh giá thực tiễn thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết, kết quả đạt được và những hạn chế, bất cập...

Bộ Y tế hướng dẫn mức hỗ trợ chống dịch COVID-19 cho cán bộ y tế, tình nguyện viên

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố; Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Y tế các bộ, ngành; các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế; Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam hướng dẫn thực hiện chế độ chi cho cán bộ y tế, tình nguyện viên đi hỗ trợ các tỉnh chống dịch COVID-19.

Tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng đối với viên chức khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ đang đưa ra lấy ý kiến góp ý đối với Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

Xử lý nghiêm xe trá hình phòng, chống dịch

Những chuyến xe gắn bảng, băng rôn “chuyến xe 0 đồng”, “chuyến xe nghĩa tình đưa bà con về quê” nhưng thực tế thu hàng chục triệu đồng/chuyến để chở người dân từ các tỉnh miền Nam về các tỉnh miền Trung. Nguy hiểm hơn, những chuyến xe này bất chấp Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, vi phạm an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Giảm chi phí tuân thủ pháp luật

Một trong những giải pháp góp phần giảm chi phí tuân thủ pháp luật là các bộ, ngành, địa phương tổ chức rà soát, đánh giá các quy định pháp luật liên quan đến chi phí tuân thủ pháp luật thuộc thẩm quyền.

Thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 78/2021/NĐ-CP thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai; trong đó quy định cụ thể về thành lập và quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai, nguồn tài chính, nội dung chi, đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp, quy trình điều tiết, công khai thông tin và thanh quyết toán Quỹ phòng, chống thiên tai.

Quy định mới về thị trường chứng khoán phái sinh

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 58/2021-TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Ban hành Quyết định mới về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ngày 22.7, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, thay thế Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8.5.2017 ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Chồng chéo và chưa hợp lý

Thông tin người mua, hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội là những vấn đề nhận được nhiều ý kiến xung quanh Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là dự thảo thông tư).

Quy định mới về sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15.7.2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31.12.2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.