“Vaccine” nào cho thị trường bảo hiểm ?

Mới đây, cơ quan soạn thảo đã trình và xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Dự thảo Luật Kinh doanh Bảo hiểm (sửa đổi) gồm 8 chương, 156 điều, trong đó sửa đổi 81 điều, bổ sung 58 điều, bãi bỏ 33 điều và giữ nguyên 17 điều so với Luật Kinh doanh bảo hiểm hiện hành. PGS. TS ĐINH TRỌNG THỊNH (Học viện Tài Chính) đã trao đổi với Báo điện tử đại biểu nhân dân xung quanh vấn đề này.

Kế thừa và đổi mới

Với mục tiêu cải cách toàn diện các quy định về hoạt động kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu. Cùng với việc kế thừa cải cách về kiểm tra an toàn thực phẩm, dự thảo Nghị định cũng có những điểm đổi mới, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Lập Hội đồng thẩm định Báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị-Chi Lăng) thuộc Dự án đường cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn theo phương thức đối tác công tư (Hội đồng thẩm định liên ngành).

Xây dựng các trụ cột chính để Hà Nội phát triển

Xây dựng chính quyền đô thị theo đúng nghĩa, tự chủ về bộ máy cán bộ; xây dựng ngân sách, tài chính đặc thù để tạo sự công bằng trong sử dụng nguồn lực tài nguyên chung của Nhà nước và quản lý điều hành bằng thuế, phí; quản lý dân cư, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao trách nhiệm của người dân, song song với phát triển kinh tế đô thị... là những trụ cột chính để Hà Nội phát triển. Và đây cũng là 3 nhóm trụ cột chính được xác định trong quá trình sửa đổi Luật Thủ đô.

Đề xuất kinh phí trợ giúp và phục hồi chức năng cho trẻ em tự kỷ

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 và Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030.

Bài cuối: Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Chỉ thị số 04-CT/TƯ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng được nhiều chuyên gia pháp luật đánh giá là “thượng phương bảo kiếm”, tạo luồng gió mới trong công tác phòng chống tham nhũng, nhất là việc thu hồi tài sản tham nhũng.

Chỉ thị số 04-CT/TW: Khẳng định quyết tâm phòng, chống tham nhũng

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Chỉ thị số 04-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Trong đó nhấn mạnh nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.

Bài cuối: Không chỉ hoàn thiện chính sách

Thực tiễn 27 năm thực thi Công ước CITES cho thấy không chỉ vướng mắc từ những quy định pháp luật còn mâu thuẫn, chồng chéo mà còn không ít vấn đề ở hệ thống cơ quan quản lý, thực thi Công ước. Chính vì lẽ đó, không chỉ cần hoàn thiện khuôn khổ pháp luật; mà cần kiện toàn hệ thống Cơ quan quản lý CITES.

Thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em

Ngày 11.6, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 929/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em.

Hướng dẫn thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành Hướng dẫn số 26/HD-VKSTC hướng dẫn một số kỹ năng của Kiểm sát viên khi kiểm sát thi hành án dân sự về thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Bài 1: Quy định vừa thiếu, vừa chồng chéo