ĐBQH Trương Xuân Cừ (Hà Nội): Tổ chức Kỳ họp bất thường giải quyết vấn đề cấp bách của cuộc sống