Thủ tướng chủ trì hội nghị trực tuyến về phòng, chống dịch COVID-19