Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội dự Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Hải Dương Khóa XVII

Sáng 29.6, tại Trung tâm văn hóa Xứ Đông, HĐND tỉnh Hải Dương Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất.