Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp bất thường của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành 2 chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động