Phỏng vấn trực tuyến Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La Hoàng Thị Đôi (Phần 2)

Lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, từ thực tế cuộc sống