Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khoá XV

Yêu cầu cấp thiết ban hành Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến