AIPA cam kết đồng hành, xây dựng một ASEAN đoàn kết, thịnh vượng, tự cường 

Xem với cỡ chữ
Đánh giá về sự thành công của Đại hội đồng AIPA- 42, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại VŨ HẢI HÀ cho biết: Tất cả các nghị viện thành viên đều khẳng định, AIPA cam kết đồng hành cùng nhau xây dựng một ASEAN đoàn kết, thịnh vượng, tự cường hướng tới việc xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2025, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực.