An Giang: Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Khóa X 

Xem với cỡ chữ

Theo đánh giá tại phiên họp thường kỳ mới đây của Thường trực HĐND tỉnh: Tháng 5, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Trong đó, tập trung khảo sát, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại UBBC các huyện, thị, thành... Trong tháng 6, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh sẽ chủ động chuẩn bị các điều kiện tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Khóa X; tiếp tục hoàn chỉnh các thủ tục hợp nhất Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh khi có văn bản thống nhất chủ trương bàn giao biên chế công chức từ Văn phòng Quốc hội về UBND tỉnh quản lý; kiện toàn các chức danh, chức vụ thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh khi hoàn thành các thủ tục hợp nhất...

VŨ HÙNG