Ba Lan tăng cường chống khói bụi 

Xem với cỡ chữ
Ba Lan vừa ban hành luật mới tăng cường các chương trình chống khói bụi. Theo đó, các khoản tín dụng và khoản vay được cấp cho các dự án sinh thái sẽ được bảo đảm hoàn trả và bảo lãnh từ một quỹ đặc biệt thành lập theo Luật sửa đổi về hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống nhiệt cho các tòa nhà mà Tổng thống Andrzej Duda mới ký phê chuẩn.

Theo Văn phòng Tổng thống, bản sửa đổi nhằm nâng cấp hai chương trình chống khói bụi của chính phủ mang tên Ngăn chặn khói bụi và Không khí sạch, để nhiều người có thể hưởng lợi từ các quỹ được thiết kế nhằm hiện đại hóa hệ thống nhiệt trong các tòa nhà và thay thế các lò sưởi bằng nhiều nguồn nhiệt sinh thái hơn.

	Nguồn ITN
Nguồn ITN

Quỹ Bảo đảm sinh thái mới sẽ được thành lập như một phần của Chương trình Không khí sạch tại Ngân hàng Nhà nước BGK. Nguồn lực sẽ đến từ Quỹ quốc gia về bảo vệ môi trường và quản lý nguồn nước của Ba Lan (NFOSiGW).

Luật sửa đổi cũng sẽ cung cấp thêm Quỹ NFOSiGW cho các chính quyền địa phương để thực hiện nhiều khoản đầu tư vì môi trường.

Các quy định mới liên quan đến Chương trình Ngăn chặn khói bụi dự đoán sẽ có sự suy giảm, từ 2% xuống 1%, số lượng tối thiểu các tòa nhà dành cho một gia đình, cho phép chính quyền địa phương đăng ký tài trợ từ chương trình.

Luật mới cũng quy định việc thiết lập Sổ đăng ký phát thải trung tâm dưới dạng “bản đồ ảo” của các tòa nhà, cùng với thông tin về loại hệ thống sưởi. Công cụ công nghệ thông tin sẽ được sử dụng để tạo ra bản kiểm kê các nguồn phát thải thấp từ các tòa nhà.

Ngân sách của Chương trình Ngăn chặn khói bụi, sẽ được thực hiện vào cuối năm 2024, ước tính khoảng 1,2 tỷ PLN (268.000 euro). Sáng kiến này nhắm vào các thành phố có nồng độ ô nhiễm không khí vượt quá tiêu chuẩn của EU.

Ngọc Minh