Bắc Kạn: Dự kiến xem xét, thông qua 4 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 4 

Xem với cỡ chữ

Dự kiến Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh sẽ được tổ chức trong 1 ngày vào trung tuần tháng 9 tới. HĐND tỉnh dự kiến xem xét, thông qua 4 nghị quyết về: Việc điều chỉnh phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 3); Kế hoạch giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025; phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; bổ sung danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2021.Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh đôn đốc các cơ quan liên quan chuẩn bị các tờ trình dự thảo nghị quyết bảo đảm đúng quy định; các Ban HĐND tỉnh tăng cường khảo sát, làm cơ sở thẩm tra các tờ trình dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

ÁI VÂN