Bắc Kạn: Quyết liệt chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

Xem với cỡ chữ

Theo đánh giá tại Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khóa X vừa được tổ chức, kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm duy trì và có bước phát triển. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội… Kỳ họp đã thảo luận, xem xét toàn diện, kỹ lưỡng và thông qua 10 nghị quyết. Để các nghị quyết đi vào cuộc sống, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương quyết định điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021 (đợt 2); quyết liệt chỉ đạo các giải pháp giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản bảo đảm tiến độ; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành quyết liệt thực hiện thành công “mục tiêu kép”…

VÂN NGUYỄN