Tiếp tục giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Bài 1: Quyết sách kịp thời những vấn đề an sinh, cấp thiết 

Xem với cỡ chữ
Trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực, quyết liệt các biện pháp phòng chống làn sóng thứ tư của dịch Covid-19 vẫn đang có những diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, kỳ họp thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ 2021 - 2026, bên cạnh các quyết sách kịp thời phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh và thực hiện “mục tiêu kép”, HĐND nhiều tỉnh, thành phố cũng đã tiếp tục quan tâm giám sát việc giải quyết những kiến nghị cấp thiết, chính đáng của cử tri, nhất là những nội dung tồn đọng từ nhiệm kỳ trước. Bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được, nhiều giải pháp quyết liệt đã được Thường trực HĐND các địa phương kiến nghị, yêu cầu.

Tiếp thu các kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam đã phối hợp trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án cấp thiết, quan trọng; đồng thời, ban hành nhiều cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực, góp phần khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết kịp thời những vấn đề an sinh, cấp thiết. Đối với UBND tỉnh và các ngành, địa phương, về cơ bản, đa số ý kiến cử tri được UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp thu, đề ra lộ trình giải quyết…

Đó là những kết quả rất tích cực qua giám sát việc giải quyết ý kiến cử tri sau Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa IX (kỳ họp thường kỳ giữa năm 2020) của Thường trực HĐND tỉnh Khóa X.

Nhiều quyết sách kịp thời

Sau Kỳ họp thứ 16, Thường trực HĐND tỉnh chuyển 82 kiến nghị cử tri đến UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Tiếp thu các kiến nghị của cử tri, từ sau Kỳ họp thứ 16 đến nay, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án cấp thiết, quan trọng; đồng thời, ban hành nhiều cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực, góp phần khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết kịp thời nhu cầu an sinh, cấp thiết trên địa bàn.

Cụ thể như: Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 19.4.2021 về tiếp tục giảm phí tham quan một số điểm trên địa bàn thành phố Hội An và mức hỗ trợ phục hồi, phát triển du lịch do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19; Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 13.1.2021 về quy định cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025…

Thường trực HĐND tỉnh cũng đã kịp thời chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh chủ động rà soát, lồng ghép vào kế hoạch giám sát, khảo sát để nắm thông tin kết quả tổ chức thực hiện cơ chế chính sách do HĐND tỉnh ban hành. Trên cơ sở đó, tại Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Khóa IX đã ban hành Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 8.12.2020 về kết quả rà soát nghị quyết của HĐND tỉnh, bãi bỏ, công bố hết hiệu lực kể từ ngày 31.12.2020 đối với 23 nghị quyết hết thời hạn có hiệu lực, hoặc các văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ ban hành nghị quyết đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá các nghị quyết có thời gian thực hiện đến năm 2021 chưa được rà soát, trên cơ sở khả năng cân đối nguồn lực, hiệu quả, tác động chính sách trong thời gian qua để trình HĐND tỉnh xem xét quyết định sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cơ chế, chính sách tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh theo các kiến nghị của cử tri.

Quang cảnh một buổi tiếp xúc cử tri trực tuyến tại điểm cầu trung tâm của thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Ảnh: Mạnh Hà

Yêu cầu cụ thể với từng nội dung chưa giải quyết xong

Đối với UBND tỉnh và các ngành, địa phương. Về cơ bản, đa số ý kiến cử tri được UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp thu, đề ra lộ trình giải quyết. Một số nội dung liên quan đến việc đề nghị bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn đã được UBND tỉnh chỉ đạo, tiếp thu giải trình làm rõ về sự cần thiết, khả năng bảo đảm nguồn lực và phân giao trách nhiệm ngành chuyên môn tham mưu đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Đơn cử như: Xây dựng cầu Ông Đốc (Văn Ly) trên tuyến ĐT 610B; xây 3 mới cầu Hà Tân tại Km37+800 xã Đại Lãnh trong dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT 609; khớp nối tuyến đường N24; nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT 607B… Những nội dung không thuộc thẩm quyền, UBND tỉnh cũng đã kịp thời thông tin, giao các ngành liên quan phối hợp địa phương nghiên cứu khảo sát, nắm thông tin, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Xem xét từng nội dung chưa được giải quyết xong, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu cụ thể với UBND tỉnh. Đơn cử, đối với đề nghị của cử tri huyện Núi Thành về việc sửa chữa một số đoạn đường đã xuống cấp thuộc tuyến ĐT.617, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương phối hợp, tham mưu bố trí nguồn kinh phí thực hiện, kịp thời giải quyết yêu cầu bức xúc của cử tri. Với kiến nghị đầu tư khai thác tiềm năng du lịch sinh thái thác G’răng và hỗ trợ kinh phí mở rộng quy mô làng dệt thổ cẩm Zơra tại thôn Ga Lêê, xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, đánh giá, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Hay với đề nghị xem xét hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, vì hiện nay mức phụ cấp còn thấp, không bảo đảm cuộc sống, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Ban Pháp chế HĐND tỉnh rà soát, đánh giá, đề xuất giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, bất cập liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn thuộc phạm vi thẩm quyền của tỉnh, trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khóa X xem xét, quyết định.

ĐẶNG HỮU