KỲ HỌP THỨ 12, HĐND TỈNH HƯNG YÊN KHÓA XVI

Nâng cao hiệu quả phối hợp trong thực thi nhiệm vụ 

Xem với cỡ chữ
Sau 2 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình đề ra; thông qua 13 nghị quyết với sự đồng thuận cao của các đại biểu HĐND tỉnh.

TRẦN QUỐC TOẢN Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn các nội dung đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm. Có thể thấy các đại biểu HĐND tỉnh, thành viên UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm đối với sự phát triển của tỉnh. HĐND tỉnh và cử tri mong muốn hiệu quả của phiên chất vấn sẽ tạo ra sức lan tỏa để những hạn chế, yếu kém ở một số khâu, một số bộ phận sẽ nhanh chóng được giải quyết dứt điểm.

Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Toản

Nhiệm vụ thời gian tới hết sức nặng nề, vì vậy HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh tích cực chỉ đạo các cấp, ngành khẩn trương triển khai thực hiện ngay các nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua; đồng thời tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp để bổ sung, hoàn thiện các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới.

Ngay sau kỳ họp, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở khẩn trương tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Trong đó, những chỉ tiêu có khả năng hoàn thành, về đích sớm hơn so với kế hoạch phải phấn đấu hoàn thành vượt mức; với những chỉ tiêu đạt thấp, khó có khả năng hoàn thành phải phân tích, làm rõ nguyên nhân, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để tập trung chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm chính trị cao nhất, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra ở từng cấp, từng ngành, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12/2016 của HĐND tỉnh. Bên cạnh đó cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, kiên quyết không để dịch lây lan trên địa bàn. Chủ động ứng phó với diễn biến dịch bệnh, không để bị động, bất ngờ; bổ sung, hoàn thiện các phương án, giải pháp phòng chống dịch ở mức độ cao hơn, phức tạp hơn. Tập trung chỉ đạo thực hiện song song hai nhiệm vụ chủ yếu vừa tích cực phòng chống dịch, vừa chỉ đạo quyết liệt phát triển kinh tế - xã hội.

Hai là, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nhất là đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn. Thực hiện các giải pháp về tài chính, ngân hàng và các biện pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; thực hiện các chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Ba là, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành Quy hoạch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình HĐND tỉnh thông qua trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo tiến độ. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động xây dựng, quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn; rà soát, điều chỉnh các đồ án quy hoạch xây dựng phù hợp với định hướng phát triển của địa phương; đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đối với các công trình chuyển tiếp và khởi công mới.

Bốn là, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; chủ động bám sát các bộ, ngành Trung ương, đôn đốc các nhà đầu tư chiến lược khẩn trương hoàn thành nghiên cứu quy hoạch đầu tư phát triển các đô thị; các khu, cụm công nghiệp… Thường xuyên đồng hành nắm bắt nguyện vọng, khó khăn, có giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả; tập trung chỉ đạo và thực hiện các giải pháp thu ngân sách, chống thất thu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Năm là: Giải pháp quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2020 là công tác chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ. Do vậy, các cấp, các ngành và từng cán bộ, công chức phải nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa đặc biệt quan trọng của giải pháp này. Đồng thời có hành động quyết liệt trong đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp theo hướng cụ thể, sâu sát, rõ người, rõ việc, gắn với kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân đùn đẩy trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ kém hiệu quả. Nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị.

H. Loan lược ghi