Nhìn lại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp

Bài 18: Tạo niềm tin, sự ủng hộ của người dân 

Xem với cỡ chữ
Theo Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Khánh Hòa, ở đâu làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự thì ở đó sẽ hạn chế việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến người ứng cử. Đặc biệt, chính sự tích cực, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương đã tạo được niềm tin và sự ủng hộ của người dân để cuộc bầu cử diễn ra thành công; thể hiện được tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, từng cử tri, từng người dân đối với quê hương đất nước với một niềm tin vững chắc vào một nhiệm kỳ mới.

Bảo đảm cơ cấu, thành phần, chất lượng đại biểu

Mặc dù diễn ra trong bối cảnh phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã và đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, song, với một kịch bản chặt chẽ, công tác chuẩn bị chu đáo, ý thức công việc và tinh thần trách nhiệm cao của từng cá nhân, bộ phận, tổ chức từ tỉnh đến cơ sở, cùng với sự đồng thuận của đông đảo cử tri và Nhân dân trong tỉnh, cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã thành công tốt đẹp.

Theo UBBC tỉnh, cuộc bầu cử đã phát huy được tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch trong từng bước triển khai công tác bầu cử, từ dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng, việc đóng góp ý kiến, hiệp thương, lấy ý kiến cử tri, lựa chọn, giới thiệu được những người ứng cử đáp ứng đủ tiêu chuẩn, tổ chức vận động bầu cử cho đến việc bỏ phiếu, kiểm phiếu. Công tác phòng, chống dịch bệnh đã được thực hiện nghiêm túc nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe cho Nhân dân cũng như cho lực lượng tổ chức bầu cử. Quyền bầu cử của cử tri, nhất là cử tri thuộc khu vực bị cách ly y tế do dịch bệnh đã được bảo đảm.

Trong ngày hội toàn dân 23.5 vừa qua, cùng với cả nước, 99,56% cử tri Khánh Hòa đã nô nức tham gia bầu cử, bầu đủ 7 ĐBQH, 52 đại biểu HĐND tỉnh, 290 đại biểu HĐND cấp huyện và 3.183/3.120 đại biểu HĐND cấp xã - những đại biểu ưu tú nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân toàn tỉnh. Cơ cấu, thành phần, chất lượng đại biểu về cơ bản đáp ứng được tinh thần nghị quyết và hướng dẫn của cấp trên.Cử tri Khánh Hòa ghi chú về sự chọn lựa các ứng cử viên ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn -  Ảnh Xuân Thành.jpg

Cử tri Khánh Hòa ghi chú về sự chọn lựa các ứng cử viên ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn

Ảnh: Xuân Thành

Hạn chế khiếu nại, tố cáo từ công tác nhân sự

Theo đánh giá của UBBC tỉnh Khánh Hòa, thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn trước hết do Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể từ cấp tỉnh đến cơ sở đã rất sâu sát, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời trong suốt quá trình chuẩn bị công tác bầu cử; tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính trị, các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia và của các bộ, ngành Trung ương.

Bên cạnh đó, các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương đã tích cực triển khai có hiệu quả các phần việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Các địa phương đã xác định và thực hiện tốt những khâu then chốt. Đó là việc lựa chọn nhân sự, lấy ý kiến của cử tri đối với những người ứng cử; lập và niêm yết danh sách cử tri; tổ chức các hội nghị TXCT cho các ứng cử viên vận động bầu cử tại các đơn vị bầu cử; chuẩn bị cơ sở, vật chất cho ngày bầu cử tại khu vực bỏ phiếu… bảo đảm công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Quá trình thực hiện, công tác dự báo và nắm chắc tình hình, làm chủ tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn - xã hội được chú trọng. Từ đó, có kế hoạch cụ thể chi tiết cùng với việc phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, công an, quân đội nên tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn - xã hội được bảo đảm trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử. Cùng với đó, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được UBBC, Ban bầu cử các cấp quan tâm thực hiện nghiêm túc. Các đơn thư đều được Ban bầu cử, UBBC phân loại, khẩn trương chuyển cho các tổ chức phụ trách tham mưu, giải quyết bảo đảm đúng quy trình, thủ tục quy định. Điều này còn liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự giới thiệu ứng cử. Kinh nghiệm cho thấy, ở đâu làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự thì ở đó sẽ hạn chế việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến người ứng cử.

Có thể khẳng định, chính sự tích cực, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương đã tạo được niềm tin và sự ủng hộ của người dân để cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa diễn ra thành công. Thành công của cuộc bầu cử là kết quả thống nhất giữa “Ý Đảng, lòng Dân”, nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền do Nhân dân làm chủ, thể hiện được tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, từng cử tri, từng người dân đối với quê hương đất nước với một niềm tin vững chắc vào một nhiệm kỳ mới.

MỸ HẠNH