Nâng cao hiệu quả giám sát chuyên đề của HĐND cấp huyện ở tỉnh Lai Châu

Bài 2: Kiểm tra ngẫu nhiên để phát hiện nội dung không thống nhất 

Xem với cỡ chữ
Để có thông tin chân thực, chính xác, đoàn giám sát Thường trực, các Ban HĐND huyện Than Uyên đã phân công kiểm tra ngẫu nhiên một số bộ hồ sơ, vấn đề, vụ việc thuộc lĩnh vực giám sát tại cơ quan chịu sự giám sát để phát hiện nội dung không thống nhất giữa báo cáo và tình hình thực tế của đơn vị, từ đó nhìn nhận, đánh giá vấn đề khách quan, chính xác...

Nhiều vấn đề được đưa ra thảo luận, chất vấn

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực và các Ban HĐND huyện Than Uyên đã tiến hành 31 cuộc giám sát chuyên đề trên các lĩnh vực. Để có thông tin chân thực, chính xác, đoàn giám sát phân công kiểm tra ngẫu nhiên một số bộ hồ sơ, vấn đề, vụ việc thuộc lĩnh vực giám sát tại cơ quan chịu sự giám sát để phát hiện nội dung không thống nhất giữa báo cáo và tình hình thực tế của đơn vị. Từ đó, nhìn nhận, đánh giá vấn đề khách quan, chính xác... Hoạt động giám sát chuyên đề đã ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ nhiều bất cập, hạn chế, thiếu sót của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giám sát. Bên cạnh chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, Thường trực và các Ban HĐND huyện đã nhấn mạnh nguyên nhân chủ quan và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý, điều hành.

Nhiều nội dung giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện Than Uyên đã được đưa ra thảo luận, chất vấn tại kỳ họp HĐND huyện. Tại Kỳ họp thứ 6, đã có 4 đại biểu chất vấn về: Đường giao thông Mường Kim - Tà Mung bị hỏng và xuống cấp; công trình thủy lợi Pá Khoang xã Pha Mu đã bàn giao đưa vào sử dụng nhưng không cung cấp được nước tưới cho diện tích canh tác của Nhân dân; công trình đường sản xuất tái định cư bản Vè xã Mường Mít thi công chưa bảo đảm chất lượng và tiến độ; công tác cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn huyện còn yếu kém... Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND huyện đã giải trình, tiếp thu, đề ra các giải pháp khắc phục cụ thể.

Cùng với các hình thức giám sát khác, giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND huyện đã giúp đại biểu và cử tri nắm được toàn diện những diễn biến của đời sống xã hội cũng như những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn; kiểm chứng lại tính đúng đắn, phù hợp của các quy định pháp luật áp dụng tại địa phương, những chủ trương, biện pháp mà nghị quyết HĐND huyện đã quyết nghị; đồng thời, thấy rõ hơn những khó khăn, hạn chế, bất cập trong quản lý, điều hành và hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thường trực, các Ban HĐND luôn tăng cường giám sát, đôn đốc việc thực hiện các kết luận sau giám sát. Đối với những kiến nghị sau giám sát chậm được giải quyết, hoặc giải quyết chưa thỏa đáng sẽ được tái giám sát hoặc chất vấn tại kỳ họp.

Nhiều nội dung giám sát chuyên đề được đưa ra thảo luận, chất vấn tại kỳ họp HĐND huyện Than Uyên - ảnh Tùng Phương
Nhiều nội dung giám sát chuyên đề được đưa ra thảo luận, chất vấn tại kỳ họp HĐND huyện Than Uyên
Ảnh Tùng Phương

Xem xét kỹ những nội dung đã báo cáo

Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng trên thực tế, công tác phối hợp giữa Thường trực, các Ban HĐND huyện với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các Ban xây dựng Đảng trong hoạt động giám sát một số nội dung còn hạn chế. Việc xác định nội dung và đối tượng được giám sát có thời điểm chưa thực sự có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Đề cương giám sát chi tiết đôi khi xây dựng chưa thực sự sát với quá trình triển khai thực tế tại cơ sở. Một số kết luận giám sát mới chỉ quan tâm đến việc chỉ ra được những hạn chế, thiếu sót, những bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, chính sách, pháp luật trên địa bàn; chưa thực sự có nhiều kiến nghị giải pháp thực hiện và đề xuất hướng giải quyết khả thi, kiến nghị cơ quan chức năng có những giải pháp khắc phục.

Khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, theo Thường trực HĐND huyện Tân Uyên, trước hết, việc lựa chọn nội dung giám sát chuyên đề cần được bàn bạc, thảo luận kỹ, phải là những vấn đề hạn chế, vướng mắc nổi cộm khi thực hiện nhiệm vụ tại địa phương được cử tri quan tâm. Các thành viên trong đoàn giám sát dành thời gian thỏa đáng nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật, tài liệu liên quan, ý kiến cử tri, thông tin qua báo chí và dư luận xã hội. Tùy từng nội dung giám sát cụ thể, có thể tiến hành làm việc với cơ quan, đơn vị trước, đi thực tế tại cơ sở sau và ngược lại. Trên cơ sở đối chiếu các quy định của pháp luật, chức năng nhiệm vụ của đơn vị và so sánh kết quả, các số liệu, nhận định đánh giá của từng đơn vị được giám sát và để kiểm tra hay thẩm định kỹ những nội dung mà từng cơ quan, đơn vị đã báo cáo.

Báo cáo kết quả giám sát cần nêu rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Qua đó, kiến nghị cụ thể, xác đáng đối với UBND huyện và các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát tổ chức khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của HĐND huyện. Sau mỗi đợt giám sát, vấn đề cần tiếp tục được quan tâm là theo dõi tình hình thực hiện các kiến nghị giám sát của các cơ quan chuyên môn liên quan. Đối với những cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn chậm xử lý thì có văn bản nhắc nhở, đôn đốc kịp thời, đồng thời báo cáo Thường trực HĐND huyện có ý kiến với UBND huyện tại phiên họp thường kỳ hằng tháng để chỉ đạo giải quyết kịp thời. Đối với những kiến nghị chậm được giải quyết hoặc thực hiện chưa dứt điểm, có thể tái giám sát hoặc đưa ra chất vấn tại kỳ họp HĐND.

NGUYỄN HOÀNG