Tiếp tục giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Bài 8: Xây dựng Quy chế tiếp nhận, trả lời kiến nghị cử tri 

Xem với cỡ chữ
Để nâng cao chất lượng, giải quyết kịp thời, thỏa đáng các kiến nghị của cử tri, nhất là những nội dung kiến nghị nhiều lần, Thường trực HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế nhấn mạnh yêu cầu UBND tỉnh nghiên cứu xây dựng Quy chế tiếp nhận, trả lời kiến nghị cử tri do HĐND tỉnh chuyển đến. Trong đó, cần có những quy định cụ thể về thời gian trả lời, giải quyết; quy định trách nhiệm giải quyết, phối hợp giải quyết của các cơ quan chức năng; xác định việc tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.

Đó là nội dung được Thường trực HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VIII nhấn mạnh qua giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Khóa VII.

Cần sớm xây dựng Quy chế tiếp nhận, trả lời kiến nghị cử tri
Ảnh: Tiểu Bảo

Một số kiến nghị nhiều lần chưa giải quyết dứt điểm

Kết quả giám sát cho thấy, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan đã nghiên cứu, giải quyết và có văn bản trả lời đối với 62/62 ý kiến, kiến nghị. Trong đó, có 20 kiến nghị đã được giải trình, cung cấp thông tin đến cử tri; 23 kiến nghị đã được tiếp thu, giải quyết hoặc đưa vào kế hoạch giải quyết cơ bản đầy đủ, rõ ràng; 22 kiến nghị đang giải quyết hoặc đang nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết.

Nhìn chung, việc giải quyết, trả lời đã được UBND tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc, tích cực chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành và các địa phương liên quan triển khai thực hiện. Các ý kiến, kiến nghị đã được UBND tỉnh tiếp thu và giải quyết, giải trình, cung cấp thông tin đến cử tri cơ bản đầy đủ, rõ ràng. Quá trình giải quyết, những vấn đề cử tri quan tâm, nhiều nội dung đã tiến hành kiểm tra thực địa; đã có sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trên cơ sở cộng đồng trách nhiệm bảo đảm đúng quy định.

Tuy nhiên, Thường trực HĐND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra: Một số nội dung giải quyết, trả lời chưa đầy đủ, chưa bám sát nội dụng kiến nghị. Công tác kiểm tra sau chỉ đạo giải quyết vẫn còn chưa thường xuyên, chưa gắn với trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu trong việc chủ động giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri nên có một số nội dung chưa được giải quyết dứt điểm, chưa có kết quả cụ thể. Một số nội dung trả lời chưa rõ, còn chung chung hoặc chưa đưa ra được lộ trình, phương hướng và thời gian giải quyết.

Đáng chú ý, một số ý kiến, kiến nghị rất chính đáng cử tri nhiều lần kiến nghị nhưng đến nay vẫn chưa được quan tâm giải quyết dứt điểm. Đó là kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí quỹ đất, di dời lò mổ tại phường Phú Hậu, thành phố Huế. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại tỉnh, chỉ đạo Sở Kế hoạch Đầu tư cùng các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xúc tiến đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung nhằm sớm di dời các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm. Bên cạnh đó, đã chỉ đạo UBND thành phố Huế tăng cường giám sát, kiểm tra để xử lý kịp thời các vấn đề ảnh hưởng đến môi trường cho đến khi xây dựng và di chuyển lò mổ này ra khỏi thành phố. Nội dung này cử tri kiến nghị nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Hay cử tri kiệt 16, thôn Công Lương, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy kiến nghị Khu quy hoạch hành lang cây xanh dọc tuyến đường Thủy Dương - Thuận An và các tuyến đường gom của khu đô thị mới An Vân Dương đã nhiều năm nhưng chưa có kế hoạch triển khai thực hiện ảnh hưởng đến cuộc sống, quyền lợi của người dân. Nội dung này cử tri đã kiến nghị nhiều lần. Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh mới chỉ đạo Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh rà soát, điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu B - Đô thị mới An Vân Dương, quá trình chỉ đạo chưa yêu cầu thời gian lúc nào sẽ thực hiện xong.

Cử tri tiếp tục kiến nghị tỉnh quan tâm giải quyết diện tích đất rừng chồng lấn giữa các hộ dân xã Thủy Bằng và lâm trường Tiền Phong để tạo điều kiện cho người dân tiếp tục khai thác, trồng rừng ổn định cuộc sống. Nội dung này cử tri cũng đã kiến nghị nhiều lần qua các kỳ họp nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả xử lý dứt điểm.

Kịp thời, thỏa đáng các kiến nghị của cử tri

Để nâng cao chất lượng, giải quyết kịp thời, thỏa đáng các kiến nghị của cử tri, qua giám sát, Thường trực HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo giải quyết dứt điểm các nội dung cử tri bức xúc kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm; thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra những nội dung đã chỉ đạo thực hiện; có giải pháp đối với các kiến nghị chưa đưa ra được lộ trình, phương hướng và thời gian giải quyết. Cần tăng cường kiểm tra, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chậm giải quyết kiến nghị cử tri, nhất là đối với các kiến nghị để kéo dài thời gian giải quyết. Đối với kiến nghị chưa thực hiện được do thiếu nguồn lực, đề nghị khi trả lời phải thẳng thắn và cũng không nên hứa hẹn với cử tri nếu xét thấy còn khó khăn về nguồn lực, tránh để người dân trông đợi, kiến nghị nhiều lần.

Thường trực HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế nhấn mạnh việc cần nghiên cứu xây dựng Quy chế tiếp nhận và trả lời kiến nghị cử tri do HĐND tỉnh chuyển đến. Trong đó, đề nghị có những quy định cụ thể về thời gian trả lời, giải quyết; quy định trách nhiệm giải quyết, phối hợp giải quyết của các cơ quan chức năng; xác định việc tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan và chính quyền địa phương.

Việt Long