Sổ tay

Bãi bỏ thủ tục không cần thiết 

Xem với cỡ chữ
Tiếp tục bãi bỏ thủ tục hành chính; lược giản thành phần hồ sơ, giấy tờ trong các thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để giảm tải các loại báo cáo, thống kê cho doanh nghiệp trong kê khai, nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn - bệnh nghề nghiệp là những điểm nhấn của Quyết định số 222/QĐ-BHXH thay thế cho các Quyết định về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Với quyết định này, ngành BHXH đã cắt giảm được thêm 2 thủ tục hành chính (TTHC); từ 114 TTHC năm 2015 đến nay trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội còn 25 TTHC.

Theo Quyết định số 222/QĐ-BHXH có thêm 2 TTHC được bãi bỏ. Cụ thể bãi bỏ thủ tục hành chính “Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người có từ 2 Sổ bảo hiểm xã hội trở lên có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện trùng nhau, người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, người tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng”; và thủ tục hành chính “Khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế”.

Như vậy, hiện mỗi lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và bảo hiểm y tế chỉ còn 3 TTHC, thay vì 4 TTHC như trước đây. Đồng thời, trong 25 TTHC thì có 24 thủ tục được thay thế trên cơ sở tiếp tục điều chỉnh quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, thiết kế lại biểu mẫu kê khai theo quy định của pháp luật và thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam… nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Cụ thể, việc cắt giảm này giúp doanh nghiệp giảm thời gian cập nhật thông tin đề nghị giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động; cũng như chế độ báo cáo các trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Chẳng hạn, hồ sơ đề nghị hưởng chế độ đối với trường hợp người lao động đang làm việc bị tai nạn lao động, hoặc bệnh nghề nghiệp đã bỏ thành phần hồ sơ là bản sao Biên bản điều tra tai nạn lao động, Biên bản khám nghiệm hiện trường, Biên bản đo đạc môi trường lao động có yếu tố độc hại, Sổ bảo hiểm xã hội. Hay, hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đã đơn giản mẫu văn bản đề nghị của đơn vị theo hướng bỏ yêu cầu kê khai theo cách thức người khai phải viết rõ nội dung, thay bằng hình thức lựa chọn đánh dấu vào các ô có chứa nội dung phù hợp.

Để cắt giảm được 2 TTHC nêu trên, ngành bảo hiểm xã hội đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai giao dịch điện tử trong hỗ trợ các doanh nghiệp kê khai nộp bảo hiểm xã hội. Cụ thể, ngành bảo hiểm xã hội tiếp tục hướng dẫn về cách thức thực hiện trong đó có hình thức giao dịch điện tử trong Quyết định số 222/QĐ-BHXH trên cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin sẵn có, đồng thời nâng cấp về phần mềm giao dịch điện tử, Phần mềm kê khai nộp bảo hiểm xã hội lên phiên bản web để hỗ trợ miễn phí đối với các doanh nghiệp khi đăng ký thực hiện giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội. Doanh nghiệp chỉ cần sử dụng phương tiện điện tử có kết nối Internet là có thể thực hiện kê khai nộp bảo hiểm xã hội trực tuyến.

Đình Khoa