Giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 15, HĐND TP Đà Nẵng

Bài cuối: Đồng hành, hỗ trợ, chung tay tháo gỡ 

Xem với cỡ chữ
​​​​​​​Bên cạnh phát huy vai trò của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu, qua giám sát, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng yêu cầu UBND thành phố tập trung chỉ đạo giải quyết các kiến nghị, đơn, thư tồn đọng, kéo dài; đồng hành, hỗ trợ, chung tay tháo gỡ khó khăn, vướng mắc… Nêu cao trách nhiệm kỷ cương hành chính; tăng cường sự phối hợp và ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giải quyết kiến nghị cử tri, đơn, thư của công dân.

Nhiều kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm

Cùng với những kết quả đạt được trong việc giải quyết kiến nghị cử tri và đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP Đà Nẵng cũng thẳng thắn chỉ ra một số vấn đề còn hạn chế, tồn tại. Cụ thể là, vẫn còn khá nhiều kiến nghị chưa có kết quả, vẫn đang xem xét, giải quyết, cá biệt có những kiến nghị liên tục phản ánh nhiều năm nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong Nhân dân. Tiến độ giải quyết một số kiến nghị cử tri vẫn còn chậm so với thời hạn đề ra; nhiều kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm. Trách nhiệm của một số sở, ngành, địa phương trong giải quyết các kiến nghị của cử tri chưa cao.

Cử tri quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng phát biểu ý kiến trong buổi tiếp xúc với Tổ đại biểu HĐND thành phố sau Kỳ họp thứ 16, HĐND thành phố Đà Nẵng Khóa IX
Ảnh: Thủy Thanh

Bên cạnh đó, công tác phối hợp của các sở, ngành, địa phương trong việc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri tuy có tốt hơn trước nhưng chưa thực sự chặt chẽ, đồng bộ. Việc trả lời ý kiến cử tri ở một số lĩnh vực còn chung chung; chưa đưa ra được tiến độ thực hiện, thời gian hoàn thành, hướng giải quyết; một số trường hợp trả lời chưa sát với nội dung kiến nghị hoặc chưa giải trình, cung cấp đầy đủ thông tin để cử tri hiểu, chia sẻ nên chưa nhận được sự đồng tình cao của cử tri.

Công tác đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị giải quyết đơn, thư của UBND thành phố đối với một số trường hợp còn chậm; một số cơ quan chức năng chưa làm hết trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất giải quyết đơn, thư nên một số vụ việc kéo dài quá lâu. Nhất là đối với đơn, thư kiến nghị liên quan đến các nội dung kết luận tại Thông báo số 331-TB/TU của Thành ủy, Kết luận số 2852/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ và các vướng mắc liên quan đến tính pháp lý do yếu tố lịch sử.

Chỉ đạo giải quyết các nội dung tồn đọng, kéo dài

Những tồn tại, hạn chế trên, nguyên nhân chủ quan được Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng chỉ ra do một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt việc tham mưu cho UBND thành phố trong nghiên cứu giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, đơn, thư công dân; công tác quản lý trên một số lĩnh vực có lúc, có nơi chưa tốt dẫn đến khó khăn trong việc giải quyết. Một bộ phận cán bộ, công chức ở các sở, ngành, địa phương chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm giải quyết kiến nghị cử tri, đơn, thư công dân. Mặt khác, công tác tuyên truyền, phổ biến và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri còn hạn chế, nên vẫn còn phổ biến tình trạng cùng một kiến nghị đã được trả lời, giải quyết nhưng cử tri vẫn tiếp tục kiến nghị.

Vì vậy, Thường trực HĐND thành phố xác định trước hết phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát; đưa kết quả giám sát công tác này vào nội dung phiên họp thường kỳ hàng tháng để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở trách nhiệm của các sở, ngành liên quan. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND thành phố sẽ tiếp tục phát huy vai trò chỉ đạo, điều hòa hoạt động của các Ban, các Tổ đại biểu thành phố, duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Đoàn ĐBQH và UBMTTQVN thành phố trong tiếp nhận, tổng hợp, theo dõi và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Thường trực HĐND thành phố yêu cầu các Ban, các Tổ và đại biểu HĐND thành phố tăng cường trách nhiệm hơn nữa và phối hợp thường xuyên trong tiếp nhận, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri theo từng lĩnh vực, địa bàn phụ trách; tiếp công dân định kỳ hàng tháng theo quy chế và kịp thời phản ánh tới Thường trực HĐND thành phố đối với các vụ việc, vấn đề bức xúc, nổi cộm qua thực tiễn giám sát. Đặc biệt, phát huy vai trò của đại biểu HĐND thành phố trong việc tiếp nhận, nghiên cứu các kiến nghị cử tri, đơn, thư công dân; tăng cường kiểm tra thực tế và giám sát đến cùng việc giải quyết các kiến nghị cử tri, đơn, thư công dân theo chức năng.

Đối với UBND thành phố, Đoàn giám sát kiến nghị việc thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành liên quan đến các kiến nghị của cử tri phản ánh, đơn, thư công dân, xem đây là một trong những nội dung để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của sở, ngành trong năm. Tập trung chỉ đạo giải quyết các kiến nghị, đơn, thư còn tồn đọng, kéo dài, nhất là 9 đơn đã giám sát trong 6 tháng đầu năm 2019 đến nay vẫn chưa giải quyết xong; giải quyết có hiệu quả các kiến nghị, đơn, thư của doanh nghiệp theo hướng đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, giải quyết dứt điểm các nội dung theo thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố tại các phiên họp thường kỳ hàng tháng và các phiên họp giải trình; tăng cường chỉ đạo xử lý đối với các vấn đề bức xúc, nổi cộm; chỉ đạo rà soát việc phân công, phân cấp, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết kiến nghị cử tri và đơn, thư công dân; củng cố bộ máy tham mưu, theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị cử tri. Nêu cao trách nhiệm kỷ cương hành chính, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết kiến nghị cử tri và đơn, thư công dân; tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành và ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giải quyết.

LÊ THẢO