Vietcombank vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ

Bài cuối: Thực hiện tốt chính sách đãi ngộ cán bộ 

Xem với cỡ chữ
Hiểu rộng hơn về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách cán bộ gồm 2 phạm trù tư tưởng có mối quan hệ biện chứng đó là chính sách cho chính các cá nhân và chính sách cho môi trường làm việc của tổ chức mà cá nhân đó đang cống hiến. Trên cơ sở lấy con người là trung tâm, xây dựng chính sách sát với thực tế, Vietcombank đã ban hành Đề án quản trị và phát triển nguồn nhân lực Vietcombank đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu chiến lược trở thành ngân hàng có chất lượng nguồn nhân lực tốt nhất.

Về công tác cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Thương yêu là giúp họ học tập thêm, tiến bộ thêm. Là giúp họ giải quyết những vấn đề khó khăn sinh hoạt, ngày thường thì điều kiện dễ chịu, khi ốm đau được chăm nom, gia đình họ khỏi thiếu thốn… Thương yêu là luôn chú ý đến công tác của họ, kiểm soát họ. Hễ thấy khuyết điểm thì giúp đỡ họ sửa chữa ngay, để vun trồng cái thói có gan phụ trách, có gan làm việc của họ”. Đối với những cán bộ phạm sai lầm, khuyết điểm, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng căn dặn cần có tính nhân văn: “… phải giải thích rõ ràng, làm cho họ tự trông thấy, tự nhận rõ sai lầm đó, làm cho họ vui lòng sửa đổi, chứ không phải bị cưỡng bức mà sửa đổi”. 

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNT.Ư Y Thanh Hà Niê Kđăm (bên phải), trao Cờ thi đua cho Đảng bộ Vietcombank - đơn vị “đạt thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2015-2020”.

Tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2020), Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định rằng, "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay". Việt Nam đang ở trong giai đoạn ổn định bộ máy, phát triển kinh tế, triển khai các biện pháp mạnh mẽ phòng, chống tham nhũng từ Trung ương đến địa phương, trong mọi lĩnh vực ngành nghề và “không có vùng cấm”. Cốt lõi nhất của việc này chính là cán bộ và công tác cán bộ.

Tiếp thu những căn dặn của Người, về chính sách đãi ngộ, Vietcombank đã triển khai áp dụng cơ chế tiền lương mới dựa trên vị trí công việc và kết quả đánh giá cán bộ theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ, gắn với kết quả kinh doanh, tính chất công việc, trách nhiệm quản lý, điều hành và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cán bộ, bảo đảm công bằng nội bộ và cạnh tranh với thị trường lao động, tạo động lực nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả công việc và sự gắn kết của cán bộ.

Đồng thời, Vietcombank cũng ban hành Đề án quản trị và phát triển nguồn nhân lực Vietcombank đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, với mục tiêu chiến lược trở thành ngân hàng có chất lượng nguồn nhân lực tốt nhất. Hiện thực hóa điều này, Vietcombank cũng đã triển khai áp dụng hàng loạt những văn bản về quy chế quản lý cán bộ của Vietcombank; quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; quy chế xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất trong hệ thống Vietcombank; quy định về tuyển dụng lao động; các quy định về tuyển chọn và sử dụng cộng tác viên/nhân viên hỗ trợ kinh doanh và các văn bản quy định khác về quản lý cán bộ như quy chế luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác và nghỉ bắt buộc với cán bộ Vietcombank; quy trình tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ trong hệ thống Vietcombank, quy chế tiền lương kinh doanh...

Về việc chăm lo cho đời sống của cán bộ nhân viên, các hoạt động tri ân, “lá lành đùm lá rách”, “người tốt việc tốt” được Đảng ủy, Ban lãnh đạo chú trọng, quỹ phúc lợi được gia tăng trên cở sở tình hình kinh doanh của Vietcombank đang trên đà khởi sắc. Song song với đó, đời sống của cán bộ được nâng cao, thu nhập ổn định và có xu hướng đi lên theo các năm.

Về môi trường làm việc, để tạo ra sự chuyên nghiệp và giúp gắn kết giữa các cá nhân và tổ chức, Vietcombank tập trung tổ chức các hội thi về nghiệp vụ và tư tưởng. Cụ thể, định kỳ 3 năm/lần tổ chức thi tay nghề cho tất cả các cán bộ nghiệp vụ nhằm tạo ra môi trường giao lưu học hỏi và nâng cao về chuyên môn cho tất cả cán bộ trên toàn hệ thống. Thường xuyên tổ chức các chuyến đi về nguồn, thăm khu di tích K9 Đá Chông, thăm nhà Bác hay các buổi báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Qua hội thi “Văn hoá Vietcombank dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh”, cán bộ, đảng viên Vietcombank có nhận thức sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như các giá trị văn hóa tốt đẹp của Vietcombank.

Ngoài các hoạt động cộng đồng, giải trí tạo năng lượng làm việc, để mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động Vietcombank có nhận thức sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như các giá trị văn hóa tốt đẹp của Vietcombank, nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa đã được diễn ra như Hội thi “Văn hóa Vietcombank dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh” do Đảng ủy Vietcombank tổ chức; Hội thi “Văn hóa Vietcombank” do Đoàn thanh niên tổ chức, Hội thi “Tư tưởng Bác soi đường chúng con đi” của Đảng bộ Trụ sở chính, cuộc thi viết “Nghĩ về Bác lòng ta trong sáng hơn” của Đảng bộ Sở giao dịch…

Lấy con người là gốc của mọi vấn đề, đào tạo phát triển con người chính là một trong những bước đi quan trọng, nền móng của mọi sự thành công. Có thể nói, một tổ chức mạnh cần những cá nhân mạnh và những cá nhân mạnh cũng cần môi trường tốt để phát huy tối đa khả năng của mình. Chính vì vậy, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Vietcombank xác định cán bộ và công tác cán bộ là một yếu tố quan trọng trong việc phát triển cũng như đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Bằng những giải pháp, hành động cụ thể của mình, Vietcombank đã, đang và sẽ tiếp tục phát huy truyền thống gần 60 năm hình thành phát triển, đồng thời nhận thức sâu sắc tư tưởng, luận điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trên cơ sở vận dụng, phát huy sáng tạo vào môi trường thực tế.

Hồng Hải