Sáng kiến Dân chấm điểm - M.Score

Bài cuối: Phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người dân 

Xem với cỡ chữ
Tổng kết 5 năm thực hiện sáng kiến Dân chấm điểm - M.score ở Quảng Trị, kết quả lớn nhất là đã phát huy được quyền dân chủ trực tiếp của người dân trong đánh giá dịch vụ công tại VP1C cấp huyện và công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Vì vậy, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã ghi vào nghị quyết “tiếp tục duy trì sáng kiến dân chấm điểm - M.score” góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính. HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 48/2020 hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh tiếp tục duy trì, mở rộng đánh giá hoạt động trung tâm hành chính công cấp tỉnh.
Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức hội nghị công bố kết quả khảo sát Sáng kiến Dân chấm điểm M.Score trên lĩnh vực y tế
Ảnh: Lê Minh

Mở rộng đánh giá hoạt động các bệnh viện tuyến huyện, tỉnh

Từ kết quả ứng dụng sáng kiến chấm điểm - M.Score, từ năm 2017, HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết mở rộng sáng kiến này vào đánh giá hoạt động của các bệnh viện tuyến huyện và tuyến tỉnh, với những chỉ số thành phần như: Việc đón tiếp, hướng dẫn bệnh nhân, công khai các thông tin về thời gian và đơn thuốc, thái độ của đội ngũ thầy thuốc và nhân viên y tế, cơ sở vật chất và công tác vệ sinh môi trường, được lãnh đạo Sở Y tế và giám đốc các bệnh viện, cơ sở y tế ủng hộ. Việc khảo sát dựa vào 2 hệ thống, vừa thông qua đánh giá sau khi ra viện của bệnh nhân thông qua điện thoại di động; vừa đánh giá “nóng” trực tiếp tại các máy tính bảng gắn tại các khoa, phòng bệnh của bệnh nhân.

Kết quả sau gần 3 năm áp dụng sáng kiến trong lĩnh vực y tế đã tạo ra chuyển biến tích cực trong việc nâng cấp cơ sở vật chất, đề cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ người bệnh, sự công khai, minh bạch trong điều trị, phát thuốc và thanh toán. Bệnh viện đa khoa tỉnh và nhiều bệnh viện tuyến huyện đã đổi mới hoạt động ngày càng năng động, sáng tạo, đầu tư chiều sâu, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất và đào tạo đội ngũ y bác sĩ có chất lượng cao, triển khai nhiều kỹ thuật mới và khó có hiệu quả. Qua đó, góp phần giảm bớt khó khăn và tiết kiệm chi phí cho người bệnh trong việc chuyển tuyến trên; đồng thời, tăng số lượng và vòng quay giường bệnh, góp phần để các bệnh viện và cơ sở y tế thực hiện các quy định của Nhà nước về đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ về tài chính để nâng cao đời sống của cán bộ, viên chức.

Với tinh thần sáng tạo không ngừng, từ kết quả trong nhiều năm qua, người dân mong muốn các bên đối tác tiếp tục phối hợp, hỗ trợ công cụ, tài chính cùng với HĐND tỉnh Quảng Trị tổng kết, nhân rộng sáng kiến này sang đánh giá chất lượng phục vụ trong một số lĩnh vực quan trọng khác như: Giáo dục, lao động, thương binh và xã hội và tư pháp nền tảng, khơi dậy quyền làm chủ trực tiếp của Nhân dân trong xây dựng chính quyền, góp phần tạo chuyển biến đồng bộ trong hoạt động của cơ quan nhà nước, hướng tới tính chuyên nghiệp, hiệu quả, gần dân và được sự hài lòng, tín nhiệm của Nhân dân. Hơn thế, mong muốn sáng kiến này tiếp tục được các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm tổng kết để góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhằm xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của Nhân dân, do Nhân dân vì Nhân dân!

Tiếp tục duy trì, phát triển sáng tạo sáng kiến

Tổng kết 5 năm sáng kiến Dân chấm điểm - M.score, kết quả lớn nhất là đã phát huy được quyền dân chủ trực tiếp của người dân trong đánh giá dịch vụ công tại VP1C cấp huyện và công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tinh thần thái độ, trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên VP1C và viên chức sự nghiệp y tế trong giải quyết công việc của người dân được nâng lên, chỉ số hài lòng chung và nhiều chỉ số thành phần rất cao và ổn định.

Đặc biệt, việc áp dụng sáng kiến vào đánh giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong các bệnh viện thực sự tạo ra sự hài lòng, đột phá trong nhận thức và hành động của đội ngũ lãnh đạo và thầy thuốc, nhân viên các bệnh viện. Nhân dân hài lòng và tham gia nhiều ý kiến đóng góp xây dựng bộ máy nhà nước, chống tiêu cực, nhũng nhiễu và chia sẻ những khó khăn khách quan mà cơ quan nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang gặp phải. Chất lượng cải cách hành chính và dịch vụ công được cải thiện rõ rệt.

Hoạt động của Sáng kiến M.score tại Quảng Trị đã giành được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh; sự quan tâm từ các cơ quan truyền thông của địa phương và báo chí Trung ương và đã được chia sẻ sáng kiến tại nhiều hội thảo do Bộ Nội vụ, Bộ Y tế và Oxfam Việt Nam tổ chức. Nhằm góp phần hoàn thiện thể chế và hệ thống pháp luật về cải cách hành chính và phát huy dân chủ trực tiếp của người dân.

Từ kết quả của sáng kiến Dân chấm điểm M.score, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII của Quảng Trị đã ghi vào nghị quyết “tiếp tục duy trì sáng kiến dân chấm điểm -  M.score” góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính. HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 48/2020 hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh để tiếp tục duy trì, triển khai mở rộng sáng kiến vào đánh giá hoạt động của trung tâm hành chính công cấp tỉnh. Đây là công cụ pháp lý, là chính sách địa phương quan trọng để tiếp tục duy trì và phát triển sáng tạo sáng kiến dân chấm điểm - M.score bền vững tại Quảng Trị trong những năm tới.

THS. NGUYỄN ĐỨC DŨNG - Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị