Bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

Xem với cỡ chữ
Ngày 9.4, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ giữa ông Lê Vĩnh Tân và bà Phạm Thị Thanh Trà.

“Tôi nhận được rất nhiều tình cảm, sự hỗ trợ của lãnh đạo, công chức, viên chức của Bộ”

Sau 5 năm gắn bó với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ, nguyên Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân bày tỏ niềm vui đã được Đảng, Nhà nước cho nghỉ hưu theo chế độ, được nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì. Nhắc lại quãng thời gian gắn bó với Bộ, nguyên Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho rằng, đây đơn vị công tác cuối cùng của cuộc đời chính trị của mình trước khi nghỉ hưu. Đây cũng là thời gian mà  nhận được rất nhiều, kể cả tình cảm, sự hỗ trợ rất tích cực của các đồng chí lãnh đạo Bộ và cán bộ, công viên chức của Bộ.

Lễ ký bàn giao nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Nội vụ giữa đồng chí Lê Vĩnh Tân và đồng chí Phạm Thị Thanh Trà. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Lễ ký bàn giao nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Nội vụ giữa đồng chí Lê Vĩnh Tân và đồng chí Phạm Thị Thanh Trà. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho rằng, những kết quả đạt được của Bộ Nội vụ thời gian qua là sự tiếp nhận, kế thừa của các Bộ trưởng tiền nhiệm. Đây là một sự chuyển biến qua các thời kỳ. Ông nhắn nhủ "Sau này, các đồng chí như đồng chí Phạm Thị Thanh Trà cũng phải tiếp tục kế thừa những kết quả đó, để chúng ta tiếp tục làm tốt hơn nhiệm vụ của mình". Nhắc đến công việc năm 2021, ông cho rằng, nhiệm vụ này đã được thể hiện đầy đủ trong Quyết định 01 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ngày 1.1.2021, được bổ sung, hoàn thiện sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 01 và sau Đại hội XIII của Đảng. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ tiếp tục xây dựng chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Việc thứ hai nguyên Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho rằng Bộ cần tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Vai trò của Bộ Nội vụ trong nhiệm vụ này rất lớn. Hội đồng Bầu cử quốc gia đã giao cho Bộ Nội vụ 3 việc lớn và Bộ đã thực hiện, đó là tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một nghị quyết về cơ cấu và số lượng đại biểu HĐND các cấp; tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 02 về chỉ đạo công tác bầu cử và ban hành Thông tư của Bộ hướng dẫn công tác bầu cử.

Nhiệm vụ của Bộ từ nay đến ngày bầu cử (23.5) là phối hợp với Hội đồng Bầu cử quốc gia đi kiểm tra công tác bầu cử ở các địa phương. Do đó, Vụ Chính quyền địa phương và các đơn vị tiếp tục làm công tác tham mưu cho Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Phó Trưởng tiểu ban về nhân sự của Hội đồng Bầu cử quốc gia, ông Tân lưu ý.

Thời gian tới, Bộ cần tiếp tục thực hiện sắp xếp các cơ quan hành chính nhà nước, kiểm tra, đôn đốc, kiểm soát biên chế Chính phủ đã giao hết sức chặt chẽ; tổng kết, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp các đơn vị hành chính; chuẩn bị cơ sở pháp lý và phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, các địa phương tạo nguồn kinh phí thực hiện chính sách tiền lương vào 2022. Tình hình kinh tế trong thời buổi dịch Covid-19 hết sức khó khăn, Chính phủ, Quốc hội cố gắng làm sao cải cách tiền lương.

“Đây là lời hứa của Chính phủ, Quốc hội trước quốc dân đồng bào, nên phải cố gắng làm sao thực hiện cho được", ông Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh.

Nhấn mạnh đến công tác xây dựng thể chế, nguyên Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhắc đến việc trình Quốc hội Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi, xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, hoàn thiện dự thảo đề án về cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026 để tháng 5.2021 báo cáo Bộ Chính trị, tháng 7, tại kỳ họp đầu tiên Quốc hội Khóa XIV, Chính phủ báo cáo cơ cấu Chính phủ.

"Sau khi Quốc hội thông qua đề án, chúng ta chuẩn bị các nghị định quy định về cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các bộ và cơ quan ngang bộ. Công việc này cũng rất nặng nề. Do đó, nhiệm vụ của Vụ Tổ chức biên chế hoàn thành nhiệm vụ này để tham mưu Chính phủ ban hành các nghị định. Đây là việc rất lớn, tôi mong các đồng chí tiếp tục hoàn thành tốt", nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng mong tập thể lãnh đạo bộ, Ban cán sự Đảng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trong nội bộ tốt, chung tay, góp sức chăm lo và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chính phủ, Thủ tướng giao cho bộ.

Cùng tập thể lãnh đạo Bộ đoàn kết, đồng sức, đồng lòng

Tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Bộ Nội vụ đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, ghi những dấu ấn đậm nét trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 5 năm và ghi thêm những trang rất ý nghĩa, sâu sắc trong truyền thống 75 năm xây dựng và trưởng thành của Bộ. Nổi bật và tiêu biểu nhất, có những dấu ấn sâu đậm đó là làm rất tốt công tác tham mưu, xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan đến quản lý nhà nước trên lĩnh vực này.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tặng hoa chúc mừng nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Bộ tham mưu, tổ chức thực hiện thành công, tạo cuộc cách mạng về tổ chức, sắp xếp bộ máy hành chính sự nghiệp, đơn vị hành chính cấp huyện xã, tạo nền tảng quan trọng để thực hiện mục tiêu tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị. Bộ cũng tham mưu tích cực và triển khai nỗ lực thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, gắn với vị trí việc làm đã giảm trên 10,01% công chức, 11,98% viên chức. Cùng với đó, Bộ tham mưu tích cực hiệu quả công tác cải cách hành chính, tạo nền tảng quan trọng để đẩy mạnh Chính phủ điện tử, phát triển kinh tế số, xã hội số; làm tốt công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của ngành, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Những kết quả nêu trên của Bộ đã đóng góp quan trọng trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo nền tảng quan trọng để đổi mới kinh tế gắn với đổi mới chính trị và thúc đẩy phát triển kunh tế - xã hội vượt qua mọi khó khăn thách thức.

“Kết quả đó là một thành tựu rất lớn, đánh giá rất cao sự nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt của lãnh đạo Bộ và cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành, trong đó có vai trò của cá nhân nguyên Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trong 5 năm qua”, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Thay mặt Bộ Nội vụ, bà Phạm Thị Thanh Trà trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn của nguyên Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân. Bà cũng mong muốn, nguyên Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ tập thể lãnh đạo Bộ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trước người tiền nhiệm, tân Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo Bộ đoàn kết, đồng sức, đồng lòng quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp vào truyền thống vẻ vang của Bộ những trang đầy ý nghĩa và tốt đẹp như 5 năm qua Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đã để lại. Đồng thời, bà cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ của tập thể lãnh đạo Bộ và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ, toàn ngành Nội vụ, để bà hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hà An