Nhìn lại thành công Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Quảng Ninh Khóa XIV

Bàn thảo nhiều quyết sách quan trọng 

Xem với cỡ chữ
Tiến hành ngay sau thời điểm hoàn thành công tác xây dựng bộ máy chính quyền cấp trên cơ sở, kỳ họp thường lệ giữa năm đầu tiên của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bàn thảo, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng nhằm định hướng, thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội của địa phương...

Quyết tâm đạt tăng trưởng GRDP hai con số

Như thông lệ của kỳ họp giữa năm, HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước. Đồng thời, phân tích, dự báo xu hướng phát triển thời gian tới và làm rõ những hạn chế, yếu kém cùng nguyên nhân, trách nhiệm. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thống nhất đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết tâm, kiên cường vượt qua các làn sóng dịch, trụ vững, giữ được địa bàn “An toàn - Ổn định trong trạng thái bình thường mới”; chăm lo bảo vệ sức khỏe Nhân dân, giảm thiểu ảnh hưởng tới đời sống xã hội, nhanh chóng khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội.

	Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và các đại biểu dự kỳ họp trao đổi tại kỳ họp Ảnh: Q.M.G
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và các đại biểu dự kỳ họp trao đổi tại kỳ họp
Ảnh: Q.M.G

Kết quả của quá trình nỗ lực, quyết tâm ấy, thể hiện ở tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,02% cao hơn nhiều so với cùng kỳ và trung bình cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước cơ bản đạt kịch bản đề ra; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm. Cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức thành công trên mọi phương diện với tỷ lệ cử tri đi bầu cao, đạt 99,95%...

HĐND tỉnh cũng thống nhất với những hạn chế, tồn tại mà báo cáo của UBND tỉnh đã trình bày, thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đã chỉ rõ. Trong đó, vấn đề cần đặc biệt quan tâm là: Giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, nhất là vốn ODA, thu hút vốn FDI vẫn ở mức thấp; hiệu quả thu hút đầu tư, sử dụng đất, tốc độ phát triển của các khu kinh tế, khu công nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Sản xuất, kinh doanh, lao động, việc làm trong ngành du lịch, dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh… Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế so với yêu cầu.

Trên cơ sở xem xét, bàn thảo kỹ lưỡng, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 với quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP mức hai con số và tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 51.000 tỷ đồng. Đây là những con số không dễ để hoàn thành. Vì vậy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký đề nghị: Trong quý III và quý IV.2021, cần tiếp tục chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, bám sát tình hình thực tế để có giải pháp xử lý các vấn đề đột xuất, phát sinh, tuyệt đối không chủ quan, thỏa mãn.

Để mọi người dân đều được hưởng thành quả phát triển

Tại kỳ họp này, việc HĐND tỉnh thông qua hai nghị quyết về: Phê duyệt Chương trình tổng thể phát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và Quy định mức chuẩn, chính sách trợ giúp xã hội chưa quy định trong Nghị định số 20/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh cũng là những điểm nhấn nhận được rất nhiều kỳ vọng. Được ban hành ngay từ đầu nhiệm kỳ, hai nghị quyết thể hiện tính kế thừa, và tinh thần nhân văn sâu sắc của tỉnh, khẳng định quyết tâm để mọi người dân Quảng Ninh đều được hưởng thành quả phát triển, tăng trưởng bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau và và bị gạt sang bên lề.

Nói về những điểm nhấn, hẳn sẽ là thiếu sót khi không nhắc đến phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Dù mới là kỳ họp thường lệ giữa năm đầu tiên của HĐND tỉnh Khóa XIV, song tinh thần đổi mới của hoạt động giám sát trực tiếp này đã góp phần không nhỏ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn. Đặc biệt, việc mạnh dạn lựa chọn những chủ đề “nóng” và “khó”, mang tính thời sự như: Giải phóng mặt bằng, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm rất cao của HĐND, Thường trực, các Ban, đại biểu HĐND tỉnh với cử tri, với công việc và sự phát triển chung của tỉnh.

Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Quảng Ninh Khóa XIV đã chính thức khép lại với nhiều vấn đề quan trọng được giải quyết, nhiều định hướng lớn cũng được đưa ra. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, hình ảnh của cơ quan dân cử luôn đổi mới, hành động, coi lợi ích của cử tri và Nhân dân là đích đến đã để lại những ấn tượng hết sức tốt đẹp.

MẠNH TUÂN