Bảo đảm nhân lực và hiệu quả công việc 

Xem với cỡ chữ
Sau khi kiện toàn, sáp nhập, quận đã có 10 tổ dân phố với quy mô trên 600 hộ gia đình. Để bảo đảm đủ nhân lực quản lý và hiệu quả công việc, mỗi tổ dân phố cần có 2 tổ phó; nâng mức hỗ trợ đối với cán bộ chuyên trách ở tổ dân phố... Đây là kiến nghị đáng lưu ý tại buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề của Thường trực HĐND quận Tây Hồ, Hà Nội với các cán bộ tổ dân phố trên địa bàn vừa qua.

Bảo đảm sự đồng thuận

Theo báo cáo của UBND quận Tây Hồ, năm 2019, trước khi thực hiện Đề án về việc tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố thuộc địa bàn thành phố, quận Tây Hồ có 304 tổ dân phố. Trong đó, các tổ dân phố có số hộ dân ít hơn 225 hộ là 274 tổ; tổ dân phố có từ 225 hộ đến 450 hộ là 29 tổ; số tổ dân phố trên 450 hộ là 1 tổ. Các tổ dân phố có quy mô nhỏ đã làm giảm sức huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư, ảnh hưởng đến công tác sinh hoạt đảng và hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội.

Cử tri phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Chủ trương sáp nhập, kiện toàn các tổ dân phố sẽ giúp chính quyền cơ sở tuyên truyền, phố biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được nhanh chóng, thuận tiện hơn và tiết kiệm được ngân sách. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để các thôn, tổ dân phố tập trung củng cố, xây dựng kết cấu hạ tầng, thiết chế văn hóa xã hội; tinh gọn bộ máy hiệu quả.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Phạm Xuân Tài, thực hiện đề án của UBND thành phố và kế hoạch của Quận ủy, UBND quận đã chỉ đạo triển khai sáp nhập 293 tổ dân phố cũ thành 95 tổ dân phố mới, đổi tên 11 tổ dân phố. Sau khi kiện toàn, sáp nhập, toàn quận Tây Hồ có 106 tổ dân phố (giảm 198 tổ dân phố). Việc sáp nhập các tổ dân phố có quy mô nhỏ thành các tổ dân phố có quy mô lớn hơn góp phần làm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền. Đồng thời phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm, hoạt động ổn định, lâu dài và hiệu quả của các tổ chức Đảng và đoàn thể.

“Mô hình sau kiện toàn mỗi tổ dân phố hoặc liên tổ dân phố thuộc 1 chi bộ, 1 ban công tác mặt trận nên bảo đảm sự thống nhất phối hợp chỉ đạo trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Qua đó, việc quản lý hành chính, an ninh trật tự trên địa bàn các phường ngày càng được tốt hơn”, Phó Chủ tịch UBND quận Phạm Xuân Tài cho biết thêm.

Xem xét, sửa đổi quy định cho phù hợp

Đánh giá cao công tác kiện toàn tổ dân phố trên địa bàn quận thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND quận Phạm Xuân Tài đồng thời cũng cho biết: Sau kiện toàn, sáp nhập, quận có 10 tổ dân phố với quy mô trên 600 hộ gia đình. Để bảo đảm có đủ nhân lực, kiến nghị HĐND quận đề xuất với HĐND, UBND thành phố xem xét, sửa đổi quy định tổ dân phố có quy mô từ 600 hộ gia đình trở lên cần thiết có 2 tổ phó.

Bên cạnh đó, nhiều cử tri cho rằng, sau khi sáp nhập, địa bàn rộng hơn, dân cư đông hơn đã gây khó khăn trong công tác quản lý, nhất là việc chỉnh sửa, bổ sung, cấp mới lại toàn bộ văn bản, giấy tờ hành chính liên quan đến các hộ dân, cá nhân và tổ chức. Trong khi đó, kinh phí phụ cấp hỗ trợ thấp nên người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố thiếu nhiệt huyết, dẫn đến hoạt động trên địa bàn bị hạn chế, hiệu quả không cao. Một số tổ dân phố không có nhà sinh hoạt cộng đồng hoặc có nhà sinh hoạt cộng đồng song diện tích nhỏ, không đáp ứng được số lượng các hộ dân sau khi sáp nhập. Theo đó, cử tri kiến nghị HĐND quận đề xuất HĐND thành phố nâng mức hỗ trợ đối với cán bộ chuyên trách ở tổ dân phố để tạo động lực tăng hiệu quả trong công việc. Đồng thời, bố trí nhà sinh hoạt cộng đồng đủ diện tích phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho người dân sau khi sáp nhập…

Tiếp thu, ghi nhận ý kiến, kiến nghị tâm huyết của cử tri, Phó Chủ tịch HĐND quận Trần Lan Hương khẳng định, những vấn đề cử tri nêu cũng là vấn đề quận đang quan tâm giải quyết. Tuy nhiên, do quỹ đất trên địa bàn hạn chế nên việc mở rộng các nhà sinh hoạt cộng đồng còn khó khăn. Thường trực HĐND quận đề nghị, đối với những tổ dân phố chưa có nhà sinh hoạt cộng đồng, các phường cần tiếp tục rà soát quỹ đất của mình, nếu nơi nào có quỹ đất quận sẽ có kế hoạch đầu tư; những nơi không còn quỹ đất đề nghị các phường sắp xếp, bố trí địa điểm sinh hoạt ghép cho tất cả tổ dân phố, các chi bộ tại cơ sở có địa điểm tổ chức sinh hoạt. Liên quan đến giấy tờ hành chính của Nhân dân bị thay đổi sau khi sáp nhập, đề nghị công an quận phối hợp với cảnh sát khu vực hướng dẫn các hộ dân nơi sáp nhập, tạo thuận lợi cho các giao dịch hành chính của người dân.

Đối với việc bố trí thêm tổ phó tổ dân phố, ngày 17.4.2020, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 08 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Quyết định nêu rõ, mỗi tổ dân phố chỉ có 1 tổ trưởng, trường hợp cần thiết sẽ có thêm 1 tổ phó. Do vậy, quá trình thực hiện còn điều gì bất cập, cử tri có thể phản ánh với HĐND quận, Ủy ban MTTQ quận thông qua Ban Công tác Mặt trận khu dân cư. Quận sẽ tiếp thu và tổng hợp đầy đủ các ý kiến gửi đến HĐND thành phố, các cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trần Tâm