Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Bảo đảm thực hiện thành công “mục tiêu kép” 

Xem với cỡ chữ
Ngày 24.9, HĐND quận Thanh Xuân Khóa VI đã tổ chức Kỳ họp thứ 2 để thảo luận, xem xét đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng đầu năm; phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền giai đoạn 2021 – 2025…
Quang cảnh kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Việt Hà nhấn mạnh, từ đầu năm đến nay, dịch bệnh Covid-19 diễn biến kéo dài và phức tạp đã khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh bị đình trệ, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của quận. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Thanh Xuân đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 bài bản, hiệu quả; tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả đáng khích lệ. Theo đó, 9 tháng đầu năm, quy mô kinh tế của quận ước đạt 63 nghìn tỷ đồng (ước tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2020); tiến độ các công trình, dự án được đẩy nhanh; kết quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 94,98% kế hoạch năm)… Đáng chú ý, lĩnh vực giáo dục – đào tạo của quận tiếp tục đứng đầu TP. Hà Nội năm thứ 7 liên tiếp.

Tại kỳ họp, HĐND quận đã thảo luận, đánh giá 34 báo cáo, tờ trình và thông qua 10 nghị quyết. Trong đó có nhiều nội dung hết sức quan trọng như: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND quận... Đồng thời, thảo luận, đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn từ nay đến cuối năm 2021.

Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Việt Hà nhấn mạnh: Từ nay đến cuối năm, UBND quận cần có kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND quận, bảo đảm nghị quyết đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả tích cực. Đối với hoạt động của HĐND quận, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc giám sát, khảo sát, các phiên giải trình…; kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội. Đặc biệt, cả hệ thống chính trị trên địa bàn cần quyết liệt thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm thực hiện thành công “mục tiêu kép”.

Tin và ảnh: PHI LONG