Bế mạc Kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội Khoá XV 

Xem với cỡ chữ
Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 16 - Kỳ họp chuyên đề để thực hiện nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND TP Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định: Với tinh thần làm việc trách nhiệm, nghiêm túc, đúng quy định, đúng thẩm quyền, Kỳ họp đã hoàn thành các nội dung đề ra.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố, thực hiện quy định của Luật và các quy định về công tác cán bộ của Bộ Chính trị, của Chính phủ, tại Kỳ họp này, HĐND thành phố đã thực hiện việc bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thành phố đối với đồng chí Nguyễn Đức Chung và kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố, đồng chí Chu Ngọc Anh là cán bộ cao cấp được đào tạo bài bản, đã trải qua một số cương vị công tác của Trung ương và địa phương. Dù ở nhiệm vụ nào, đồng chí đều phấn đấu nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình công tác, đồng chí cũng luôn thể hiện bản lĩnh, ý chí, nghị lực, không chùn bước trước thử thách, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mà Đảng đã phân công. Vì vậy tại Kỳ họp này, đồng chí đã được HĐND thành phố bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND TP với số phiếu rất cao gần như tuyệt đối (95/96 đại biểu có mặt đã bầu đồng chí). Điều đó đã thể hiện niềm tin của HĐND thành phố đối với đồng chí.

Thay mặt HĐND thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc chúc mừng đồng chí Chu Ngọc Anh và mong đồng chí tiếp tục đạt được nhiều thành tích xuất sắc trên cương vị công tác mới. "Chúng tôi tin tưởng, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, thành tựu đã đạt được để xây dựng tập thể lãnh đạo UBND thành phố đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, quyết liệt, sâu sát trong chỉ đạo điều hành và phối hợp chặt chẽ với HĐND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan trong hệ thống chính trị của TP để tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, các nhiệm vụ chính trị của thành phố” - Chủ tịch HĐND thành phố nói.

Chủ tịch HĐND thành phố cũng nhấn mạnh: Hà Nội là Thủ đô, là trái tim của cả nước. Với vị trí, trọng trách hết sức quan trọng trong bất kỳ thời kỳ lịch sự nảo, Hà Nội luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng Thủ đô xứng đáng với niềm tin yêu cảu cả nước. Và trong mỗi bước đường đi của TP Hà Nội, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và Nhân dân cả nước luôn dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện hỗ trợ động viên để Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ.

Trước thềm Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, Bộ Chính trị đã xem xét, quyết định nhân sự chức danh Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Bộ Chính trị đối với sự ổn định và phát triển của Thủ đô. Trước sự quan tâm đó, HĐND thành phố sẽ quyết tâm cùng Đảng bộ thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho.

PHI LONG