Bế mạc Phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

Xem với cỡ chữ
Sáng 15.6, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 57.

Phát biểu bế mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và hết sức trách nhiệm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình Phiên họp, trong đó xem xét, cho ý kiến 6 nội dung và thông qua 1 Nghị quyết về công tác nhân sự. Ngay sau phiên họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan, tổ chức hữu quan và các cá nhân có liên quan khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc ý kiến tại các phiên họp, các kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với từng nội dung để hoàn chỉnh văn bản trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên họp

Ảnh: Lâm Hiển 

Về Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Tổng Thư ký Quốc hội tiếp thu ý kiến tại phiên họp, tiếp tục hoàn chỉnh dự kiến chương trình Kỳ họp; giao Văn phòng Quốc hội phối hợp với cơ quan hữu quan tiếp tục chuẩn bị tất cả các điều kiện bảo đảm, kể cả vấn đề phòng, chống dịch, các điều kiện khác như an ninh trật tự, các điều kiện về công nghệ thông tin, phương tiện làm việc cho các đại biểu Quốc hội Khóa XV. Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV, do có nhiều đại biểu mới tham gia Quốc hội lần đầu nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất, dành một buổi riêng để làm các thủ tục Phiên họp trù bị và dự kiến sẽ khai mạc Kỳ họp vào ngày 20.7 tới. Chương trình Kỳ họp thứ Nhất cũng sẽ được tiến hành theo phương thức tập trung hoàn thành toàn bộ công tác nhân sự rồi mới tiến hành các nội dung về kinh tế, xã hội và các nội dung khác.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, nhiệm vụ quan trọng nhất sắp tới là tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV. Đây là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ với nhiều nhiệm vụ trọng tâm cần phải xem xét và quyết định. Thời gian từ nay đến khai mạc Kỳ họp không còn nhiều, trong khi còn rất nhiều việc khác phải tiến hành. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan hữu quan chủ động phối hợp rà soát, tích cực chuẩn bị các nội dung thuộc trách nhiệm của mình, bảo đảm chất lượng, sớm gửi tài liệu đến các đại biểu Quốc hội, nhất là Kỳ họp tới có nhiều đại biểu Quốc hội mới lần đầu tham gia nên sẽ cần  nhiều thời gian hơn để nghiên cứu tài liệu.

Ảnh: Lâm Hiển

Sau phiên họp thứ 57, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ họp một phiên nữa để xem xét các nội dung còn lại sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất, trong đó có những nội dung quan trọng liên quan đến các kế hoạch 5 năm như kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm, kế hoạch tài chính, ngân sách 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm… Chính phủ cũng đề xuất thêm 2 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, về giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững trình Quốc hội xem xét trong Kỳ họp tới. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương gửi hồ sơ, tài liệu chính thức của các nội dung này đến các cơ quan của Quốc hội để tiến hành thẩm tra. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất, dứt khoát không bổ sung thêm bất cứ nội dung nào khác ngoài chương trình. Các cơ quan phải cố gắng tận dụng làm trước các nội dung để triển khai các kế hoạch 5 năm sẽ càng tốt. "Ví dụ như trước đây, đầu tư công trung hạn mãi đến năm thứ hai của nhiệm kỳ mới quyết định được, rồi các chương trình mục tiêu quốc gia năm thứ hai thì bây giờ tất cả nội dung đó được quyết định ngay trong Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV. Điều này sẽ tạo điều kiện rất tốt để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Cho nên không bổ sung thêm bất cứ nội dung gì khác, dứt khoát là không tiếp nhận thêm bất cứ một nội dung nào nữa vì chương trình Kỳ họp thứ Nhất đã quá tải. Hiện nay, Quốc hội phải làm suốt ngày, suốt đêm, không có đủ thời gian, lực lượng để làm", Chủ tịch Quốc hội nói. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, chuẩn bị các nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 7 tới. 

Thành Trung