BHXH Đồng Nai: Tăng tỷ lệ nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM 

Xem với cỡ chữ
Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát và tiếp tục diễn biến phức tạp ở Đồng Nai, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp triển khai mở rộng chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM) đã mang lại nhiều tiện ích.
Hỗ trợ người lao động mở tài khoản cá nhân để nhận trợ cấp BHXH

Theo đó, 10 tháng năm 2021 tỷ lệ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng nhận qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị đạt 37,4% với số tiền chi qua ATM chiếm 40,6% (tỷ lệ chung các khu vực là 32,3% - tương ứng số tiền chi qua ATM đạt 34,7%; tỷ lệ người hưởng các chế độ BHXH một lần nhận qua tài khoản cá nhân đạt 99%, trong đó 100% số người hưởng trợ cấp BHXH một lần nhận qua tài khoản cá nhân, chỉ có 0,1% số người hưởng chế độ Tuất một lần, mai táng phí, tai nạn lao động bênh nghề nghiệp một lần là nhận bằng tiền mặt. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã chi trả trợ cấp thất nghiệp 100% qua tài khoản cá nhân.

Theo Phó Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Thành, trong bối dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, BHXH Đồng Nai đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó có phối hợp bưu điện tăng cường vận động người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng từ hình thức nhận tiền mặt sang nhận qua tài khoản cá nhân, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các ngân hàng thương mại được tiếp cận tại các điểm chi trả để người hưởng mở tài khoản ATM. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền tính ưu việt của nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó có việc bảo đảm an toàn cho người hưởng khi xảy ra các sự cố bất khả kháng liên quan diễn biến dịch Covid-19.

Với phương thức chi trả qua tài khoản cá nhân, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng không cần phải đến địa điểm tập trung để nhận tiền và ký danh sách chi trả. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 vừa qua, việc chi trả qua tài khoản thẻ ATM đã giúp người hưởng hạn chế đi lại, tiếp xúc, bảo đảm được an toàn và giãn cách xã hội theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đối với người lao động hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, BHXH một lần, trợ cấp thất nghiệp, phương thức chi trả không dùng tiền mặt còn góp phần hạn chế tình trạng đơn vị sử dụng lao động chiếm dụng, chậm chi trả tiền chế độ cho người lao động...

Phương thức chi trả này cũng bảo đảm người tham gia được nhận chế độ đầy đủ, nhanh chóng, chính xác, kịp thời, an toàn, đúng thời gian quy định. Còn với cơ quan chi trả, việc tổ chức thực hiện phương thức này bảo đảm mục tiêu an toàn tiền mặt trong quá trình vận chuyển và lưu trữ, tránh được sai sót, giảm bớt áp lực, thời gian trong tổ chức chi trả và các bước trung gian qua chủ sử dụng lao động.

Vân Phi